Självbestämmanderätt, oron över miljön och behovet av egna evenemang för unga betonades då KrutBudgetens fördelning offentliggjordes

Helsingfors firade ungas påverkningsmöjligheter på Tiivistämö i Södervik den 3 december. Personer som främjat ungdomspåverkan belönades och KrutBudgetens fördelning av 150 000 euro till objekt som de unga valt presenterades under kvällen. Galan kulminerade i att ungdomsrådets valresultat offentliggjordes. Ungdomsrådet fick nu för första gången 30 representanter för en period på två år.

Det gångna året har varit framgångsrikt beträffande ungdomars påverkningsmöjligheter. Detta noteras också av Helsingfors biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar och Helsingfors biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen som talade på KrutGalan i går. Razmyar påpekade att ungdomarnas inkluderande budgetering KrutBudgeten organiserades för sjunde gången och på basen av ungdomarnas utmärkta exempel förverkligades också omröstningen för den inkluderande budgeteringen på stadsnivå för första gången i år. Pakarinen konstaterar för sin del att Helsingfors ungdomsråds färdigheter och inflytande har ökat avsevärt under de senaste åren. Hon underströk också betydelsen av ungdomsrådets samt elev- och studentkårers expertis för utvecklingen av stadens tjänster.

Helsingfors ungdomsråd 2020-21
I ungdomsrådets val gavs totalt 9396 röster och röstningsprocenten var 35,4%. Röstberättigade var alla under åren 2002-2006 födda helsingforsbor. Till ungdomsrådet valdes 30 representanter för perioden 2020–21.

De invalda är: August Kiattrakoolchai, Inka Karlsson, Nella Salminen, Jimi Joutsio, Kukka Luukanen, Alma Rantalaiho, Verneri Hirn, Iris Kässi, Lana Bulatova, Lauri Pyykkö, Hugo Dahlberg, Waleed Ahmed, Miro Maaranen, Ahmednur Farah, Jenni AhonenJemina Sandell, Kiti Kuortti, Lumia Pesonen, Niko Partanen, Oona Sainio, Jenny Vu, Sampo Hallivuori, Elo Umukoro, Olivia Sorvari, Victor Ocampo, Max TalviOja, Aisha Mahmood, Katja Legeza, Joel Helin och Elias Mustamand.

Pengar till bland annat miljön, åtgärder mot grooming och ungas evenemang
KrutBudgetens fördelning av 150 000 euro till objekt som de unga valt och gjort uppslag till offentliggjordes under galan. I temana betonades ungas självbestämmanderätt och olika klimatteman. Stöd fick till exempel kampanjen mot grooming MITÄ JOS SUN MUTSIS NÄKIS (Tänk om din morsa såg), kampanjen Nuorten omat rajat ja turvallisuus (Ungas egna gränser och säkerhet) som stärker ungas resurser och säkerhetskunskaper samt kampanjen Itämeri puhtaaksi (Rena Östersjön) som de unga planerat. Stöd fick dessutom flera evenemang för unga.

Under KrutGalan belönades också 12 skolor och läroinrättningar för utmärkt röstningsaktivitet. Skolors och läroinrättningars elever deltog i omröstningarna för KrutBudgeten, OmaStadi och Helsingfors ungdomsråd. OmaStadi var den största elektroniska omröstningen någonsin som ordnats inom den offentliga sektorn i Finland och röstningsprocenten var ca 8 %, men i skolor och läroinrättningar steg den till 31 %.

KrutBudgeten är en modell för inkluderande budgetering, där man fattar beslut om fritidsverksamhet och tjänster för 13-17-åringar samt fördelningen av budgeten tillsammans med ungdomarna. Under året har ett dussintals förslag till åtgärder tagits fram av ungdomar under lokala verkstäder. Förslagen fick bidrag på 150 000 euro ur Helsingfors stads ungdomstjänsters budget för 2019 budget. Det slutliga beslutet om fördelningen av beloppet togs av de lokala ungdomsråden.

Bild: Helsingfors ungdomsråds valresultat och KrutBudgetens fördelning offentliggjordes på KrutGalan i Södervik den 3 december. Foto: Amir Tahvonen