Baby med sina föräldrar

Lekparken Loru flyttar sin verksamhet till Odes tredje våning och antalet barnvagnsparkeringsplatser ökar

Lekparken Loru flyttar måndag 18.11.2019 sin verksamhet från centrumbiblioteket Odes första våning till barnavdelningens galleri i tredje våningen. Därmed förbättras servicen för barnfamiljerna. I samband med flytten ökar antalet barnvagnsparkeringsplatser.

Personalen i lekparken Loru och bibliotekspersonalen kan samarbeta intensivare då barn- och familjetjänsterna finns nära varandra. Tredje våningens galleri är dessutom varmare och behagligare än bottenvåningen.

Då förändringen planerades lyssnade vi till besökarnas åsikter med hjälp av en nätenkät och två sammankomster. på basen av de 300 svar som kom in genom enkäten gjordes förbättringar för dem som rör sig i Ode med barnvagn.

Antalet barnvagnsparkeringsplatser kommer att bli dubbelt fler än nu, eftersom många har upplevt att platserna är för få. I första våningens södra och norra gavlar kommer det att öppnas nya barnvagnsparkeringsplatser. För varje parkering finns märket P och mattor som visar var man kan parkera. I närheten kommer det att finnas sittplatser där barnen kan kläs på och av.

Under slutet av året kommer barnvagnsparkeringsplatserna i första våningen att få ställningar där du kan låsa fast din vagn med ditt eget lås. Arkitekterna planerar också att placera låsbara skåp i närheten av barnvagnsparkeringsplatserna i första våningen. Skåpen kommer att fungera med bibliotekskortet och du kan t.ex. förvara en liten väska eller barnets vinterkläder i dem. Skåpen kommer att finnas på plats i Ode under våren 2020.

Ode har dagligen ca 9000 besökare, bland dem seniorer, skolelever, studerande och turister. Ode kan samtidigt ha hundratals barnbesökare i olika åldrar. Biblioteket är till för alla och vi försöker beakta alla besökargruppers behov då vi planerar våra utrymmen.

www.oodihelsinki.fi/sv/