Barn med bollen inomhus.

Stängningen av kundlokaler för kultur- och fritidsverksamhet fortsätter i mars

Helsingfors stads kundlokaler för kultur- och fritidsverksamhet kommer fortsättningsvis att i huvudsak hållas stängda under hela mars. Hobbyverksamhet för barn och unga födda 2007 eller tidigare i Helsingfors stads lokaler inomhus och utomhus kommer att avbrytas från och med 1.3. Begränsningar på antalet deltagare på konstisbanor återinförs. Inom ungdomsarbetet fortsätter den individuella verksamheten och smågruppsverksamheten för unga som behöver särskilt stöd. Bibliotekstjänsterna är fortfarande begränsade.

Under perioden 1.3–31.3 kan man alltså endast ordna ledd hobbyverksamhet i Helsingfors stads lokaler inomhus och utomhus för barn förra 2008 eller senare. Begränsningarna gäller hobbyverksamhet bl.a. i idrottslokaler, i simhallar, på planer utomhus, i kulturcentrum och i skolors gymnastiksalar. Alla hobby- och aktivitetsformer för barn och ungdomar ska genomföras utan närkontakt.

Besluten om de nya begränsningarna baserar sig på verkställandet av lagen om smittsamma sjukdomar, vilket är nödvändigt på grund av det kritiska epidemiläget. Lagen om smittsamma sjukdomar ger kommuner och regionförvaltningsverk mer behörighet i det utmanande coronaläget. Läs mer om beslutet som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattat och som förpliktar offentliga och privata aktörer.

Antalet deltagare på konstisbanor begränsas

Utanför turer som reserverats för 2009 födda eller yngre barn kan utomhusplanerna användas av kommuninvånarna.  På grund av coronaläget har det fastställts en maximigräns för hur många skridskoåkare som samtidigt får vara på alla banor och ishockeyrinkar fram till 31.3.2021. Personalen övervakar antalet skridskoåkare på konstisarna, och när rusningen är som störst kan man bli tvungen att köa till isen.

Mer information om personbegränsningar för alla konstisbanor:
Braheplanens konstisbana – max 250 pers.
Konstisbanan i Gårdsbacka idrottspark – max 150 pers.
Konstisbanan i Kottby idrottspark – max 150 pers.
Hockeyrinken i Kottby idrottspark – max 30 pers.
Hockeyrinken i Degerö idrottspark – max 30 pers.
Hockeyrinken i Lassas idrottspark – max 30 pers.
Hockeyrinken i Drumsö idrottspark – max 50 pers.
Konstisbanan i Åggelby – max 450 pers.
Hockeyrinken i Bocksbacka idrottspark – max 30 pers.
Konstisbanan i Busholmens idrottspark – max 200 pers.

Omklädningshytter och servicebyggnader hålls stängda.  

Bibliotekstjänsterna fortfarande begränsade

Bibliotekstjänsterna är fortfarande begränsade fram till åtminstone 31.3. I Helsingfors bibliotek ges ingen handledning på plats eller handledning i användandet av apparater. Vid behov ges rådgivning vid bibliotekets betjäningsdisk. Helsingfors stad erbjuder digital rådgivning på distans.

Under den begränsade servicen är det möjligt att göra följande saker i biblioteken:
• Låna och returnera böcker och annat material vid självbetjäningsautomaten
• Hämta reserverat material från reserveringshyllan ⁠
• Låna material från begränsade urvals- och temahyllor ⁠
• Snabbt sköta nödvändiga ärenden med kunddatorerna ⁠

⁠⁠Ansiktsmask måste användas när man uträttar ärenden i biblioteket såvida hälsoskäl inte hindrar användningen av mask.⁠ Man ska hålla ett säkerhetsavstånd på minst två meter till såväl personalen som andra kunder. Under den begränsande servicen kan man returnera material till bibliotekens returlucka även när biblioteket är öppet.

Läs mer om att besöka Helmet-biblioteken under den begränsade servicen.

Kulturcentren och museerna hålls stängda

Kulturcentren Annegården, Caisa, Gamlasgården, Malms kulturhus, Månsasgården, Stoa och Nordhuset. samt Savoy-teatern är fortsättningsvis stängda. Även museerna som drivs av Helsingfors stad, d.v.s. Helsingfors konstmuseum HAM, Helsingfors stadsmuseum, Villa Hagasund, Sprutmästarens gård, Arbetarbostadsmuseet och Spåramuseet hålls stängda.

Bild: Helsingfors stad / Nina Kaverinen