Bilden visar en pojke som spelar tennis

Tennisturer för sommaren 2021 bokas åter via Varaamo

Under sommaren 2021 kan Helsingfors tennisplaner bokas återigen från stadens gemensamma lokalbokningstjänst Varaamo från och med måndagen den 3 maj kl. 9.00. Bokningspriset för tennisplaner via Varaamo är 3,50 e/30 min.

Förra sommaren kunde man för första gången boka Helsingfors tennisplaner via Varaamo. Årets resultat blev närmare 3 000 bokade turer. Av bokningarna att bedöma ligger de populäraste planerna på Drumsö och i Hertonäs. De populäraste speldagarna var onsdag och söndag. Den ivrigaste spelaren bokade hela 32 tennisturer.

Tennisplaner som kan bokas via Varaamo finns på tio idrottsparker: Arabiastranden, Hertonäs, Jakobacka, Gamlas, Gårdsbacka, Tranbacka, Drumsö, Parkstad, Bocksbacka och Stapelstaden.

Sammanlagt finns det 18 tennisplaner for bokning. Antalet planer varierar mellan enheterna. Information om planer som kan bokas via systemet anges i skyltarna på varje idrottspark. På varje park finns också minst en plan som inte kan bokas elektroniskt. Under sommaren kommer Varaamos utbud också att kompletteras med tennisplaner i Brobacka och Nedre Malm. Tidtabellen kommer att preciseras vid ett senare tillfälle.

Bokningen av tennisplaner har tidigare skett genom att köa på plats. Man kan fortfarande spela gratis i ankomstordning på lediga tennisplaner utomhus, om det inte finns någon på plats som bokat en tid i förväg.

Stadens tennisplaner utomhus kan användas i huvudsak kl. 8.00–21.00, på flera platser till och med till kl. 22.00.

varaamo.hel.fi https://varaamo.hel.fi/

Alla stadens tennisplaner: https://www.hel.fi/helsinki/sv/kultur-och-fritid/motion/idrottsplatser-utomhus/tennisplaner