Tre miljoner euro till konst- och kultursektorns gemenskap – specialbidraget kan sökas

Kultur- och bibliotekssektionen godkände den 3 september 2020 en extra ansökningsomgång för understöd till samfund inom konst- och kultursektorn. Till ansökningen om specialunderstöd allokeras tre miljoner euro för åren 2020–2021 och understöden beviljas i november 2020. Specialunderstödet kan sökas från och med idag måndagen den 7 september 2020.

Ansökningstiden går ut den 2 oktober 2020 klockan 16.00. Kultur- och bibliotekssektionen fattar besluten om tilldelningen av understöden vid ett extraordinärt sektionsmöte den 24 november 2020.

Detta är ett specialunderstöd av engångsnatur för att trygga kontinuiteten hos konst- och kultursektorn under exceptionella omständigheter och att liva upp staden. Understödet är en del av återhämtningsprogrammet i samband med coronapandemin i Helsingfors.

Specialunderstödet på tre miljoner euro riktas till att starta, upprätthålla och omarbeta verksamheten på grund av de begräsningar, den fortsatta osäkerhet startandet, och den långsamma återhämtningen som corona har orsakat.

Specialunderstödet är avsett för den öppna, publika konst- och kulturverksamheten och det kan ansökas av registrerade samfund i Helsingfors med rättskapacitet, såsom föreningar och firmanamn, stiftelser, andelslag och aktiebolag. Privatpersoner, enskilda konstnärer eller oregistrerade arbetsgrupper kan inte ansöka om understödet. Understödet kan heller inte ansökas av läroanstalter för grundläggande utbildning i konst, aktörer som ägs av Helsingfors stad eller som hör till stadskoncernen.

Vid tilldelningen av specialunderstödet läggs särskild vikt vid professionella aktörer. Understödet tilldelas de sökande som inte har fått betydande understöd relaterade till corona från staten eller någon stiftelse för samma ändamål.

Understöden är prövningsbaserade och vid jämförelse mellan ansökningarna tillämpas de bedömningskriterier för kulturunderstöd som tidigare fastställts av Kultur- och bibliotekssektionen, men på grund av coronapandemin även kompletterande kriterier för denna ansökningsomgång.

Under sommaren hörde de förberedande tjänstemännen mottagare av understöd inom konst och kultur i Helsingfors, både genom enkäter och intervjuer.

På basen av vår situationsbild avtecknade sig en tydlig uppfattning av grupper av aktörer inom konst och kultur vars situation är särskilt svår i denna oförutsedda situation. Vi strävar efter att fördela bidraget där andra former av stöd, t.ex. stöd som erhållits genom staten eller stiftelserna, saknas och vars inkomstgenerering påverkas hårdast av begränsningar och konsumenternas försiktighet. Helsingfors strävar däremot efter att stödja strukturer som kan anställa en stor grupp frilansare från Helsingfors, som är avgörande för sektorn, nu och i framtiden," säger Veikko Kunnas, chef för kulturfrämjande.

Specialunderstöd för återhämtning efter corona för konst- och kultursektorns gemenskap 2020–2021

Ansökningsanvisningar, regler och kriterier för understöden på adressen:
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/Understod/understod-for-kultur/specialunderstod-till-sammanslutningar-inom-konst-och-kulturbranschen-for-att-aterhamta-sig-fran-coronapandemin

Foto: Hannamari Vahtikari