Ungdomsgården i Ås

Verksamheten vid ungdomsgården i Ås flyttas till ungdomstjänsternas andra utrymmen i januari 2020

Verksamheten i ungdomsgården i Ås fortsätter som vanligt i utrymmet på Aleksis Kivis gata till slutet av år 2019. Från och med januari 2020 kommer verksamheten att flyttas till ungdomstjänsternas andra utrymmen, i enlighet med planerna för att regionalisera det kulturella ungdomsarbetet. Lämpliga utrymmen kartläggs nu.

Under våren 2019 undersöktes skicket på byggnaden och ventilationens funktion i ungdomsgården i Ås. Utgående från bristerna som uppdagades under undersökningen kommer man under höstens gång att utföra underhållsåtgärder i ungdomsgården och mer undersökningar, genom vilka man strävar efter att få en helhetsuppfattning av byggnadens skick just nu. Efter detta kommer en reparationsplan över de större reparationerna som byggnaden kommer att behöva göras upp jämte en kostnadsbedömning, utgående från vilka vi beslutar om fortsatta åtgärder. Beslutet om den framtida användningen av fastigheten i Ås fattas efter att reparationsplanen är färdig i nämnden (nämnden för stadsmiljön och kultur- och fritid).

”Vi vill garantera våra unga och våra arbetstagare en miljö som på bästa möjliga sätt stöder verksamheten. Förändringen har att göra med många saker, såsom byggnadens skick och utvidgandet av det kulturella ungdomsarbetet runtom Helsingfors. Vi gör vårt bästa för att hitta utrymmen, och meddelar omedelbart när vi gjort det”, säger ungdomsdirektör Mikko Vatka.