Villa Hagasunds nya utställning med Ismo Hölttös fotografier är ett fascinerande tidshopp till helsingforsarnas vardag på 60–talet

Minikjolar och mopphår, rivningsplatser och förorter i betong, självsäkra stadsbor och förvirring hos dem som flyttat från landsbygden. Ismo Hölttö fotograferade 1960-talets Helsingfors och helsingforsare och förevigade decenniet av förändringar och framfart på vardagsnivå. Den skickliga människoskildrarens fotografier har nu samlats till en utställning som öppnas den 16 oktober 2020 i Villa Hagasund.

Tölöuppvuxna Ismo Hölttö (f. 1940) utexaminerades år 1960 som guldsmed från Konstindustriella läroverket. Vid sidan av sitt arbete hade Hölttö fotografering som hobby. Den självlärda fotografen utvecklade sina färdigheter i kamerasällskapet Kameraseura, dit han anslöt sig år 1961. På 1960–talet premierades Hölttö med otaliga fotografipriser både i hemlandet och utomlands. Han grundade sin egen studio år 1970 med hjälp av statens konstnärsbidrag, slutade arbeta som guldsmed och verkade som kommersiell fotograf. Han beviljades en halv konstnärspension av staten år 2002. Hölttö har publicerat flera fotografiska verk, en del tillsammans med Mikko Savolainen.

Hölttös produktivaste period inföll till 1960–talet, då många brytningstider stämplade Finland och landet utvecklades till en modern industristat. Utvecklingen av socialskyddet och de första försöken med grundskolan förde Finland mot en välfärdsstat. I och med flytten från landsbygden växte Helsingfors och i ett senare skede av 1960–talet överskreds gränsen på en miljon invånare. Nya områden planlades till förorterna. Gamla byggnader revs i centrum där betong och asfalt tog över.

Man följde med världshändelserna väldigt noggrant i Finland. Då televisionen blev vanligare i hemmen blev striderna i Vietnam och Biafra, kärnvapnen, kalla kriget och rymdflygningarna en del av vardagen. Populärkultur, marknadsföring och uppkomsten av konsumtionssamhället formade livsstilen. Då gatumode från London strandade i Helsingfors med sina korta kjolar, radikaliserade sig ungdomarna och klädstilen förändrades.

Tidsperiodens förändringar syns också i Hölttös fotografier

Från fotografens produktion från 1960–talet har 155 svartvita fotografier valts till utställningen i Villa Hagasund. Fotografierna visar konstnärens syn på sin hemstad, dess människor och hela tidsperioden. Dagens betraktare möter öga mot öga med en stor grupp helsingforsare från närhistorien. I bakgrunden skymtar landskap som redan delvis försvunnit. Bilderna väcker nostalgi, minnen och nyfikenhet på vilka människorna på fotografierna är, och hurdant deras liv var.

”Fotografierna i utställningen är Ismo Hölttö syn på 1960-talets Helsingfors. På bilderna finns en stor grupp människor, i bakgrunden ser man livet i en delvis förlorad stad under ett decennium av förändringar och omvälvningar. För många som levde på den tiden är utställningen verkligen en nostalgisk resa till en svunnen tid och för en yngre publik, ett fascinerande tidshopp in i 60-talets vardagsliv och mode”, konstaterar museidirektör Reetta Heiskanen.

Ismo Hölttö – Möten i 1960–talets Helsingfors
16.10.2020–28.8.2021
Helsingfors stadsmuseum
Villa Hagasund
Mannerheimvägen 13 b
Öppet tis kl. 11–19, ons–sön kl. 11–17
Inträdesavgift 12/10 €. Fritt inträde för barn under 18 år och med museikortet.

Läs mera: Ismo Hölttö – Möten i 1960–talets Helsingfors

Bild: Ismo Hölttö. Kauppatori, Helsinki 1964.