Kuvituskuva yleisestä vaaramerkistä

Befolkningslarm testas måndag 7.3.

I farosituationer och nödsituationer varnar myndigheterna befolkningen för omedelbar fara med en allmän farosignal och ett varningsmeddelande. Enligt tiotals gamla praxis testas befolkningslarmsystemets funktion den första måndagen i varje månad kl. 12.00 genom att spela ett testljud, det vill säga ett konstant jämnt larmljud som varar i 7 sekunder. Testljudet kräver inga åtgärder från människor.

Testsignalen som hörs måndagen 7.3. kl. 12.00 avviker från den allmänna varningssignalen som varnar för en farosituation, som är en minutlång stigande ljudsignal (7 sekunder) och en fallande ljudsignal (7 sekunder) eller en varning som ges genom högtalare. Till en allmän farosignal hör också alltid ett varningsmeddelande som läses på alla radiokanaler och vid behov visas på YLE, MTV3 och Nelonens text-TV på sidan 112 och i tv-program som löpande text högst upp på skärmen.

Helsingfors stads räddningsverk har under de senaste dagarna fått många förfrågningar om befolkningsskyddet och har därför samlat svar på vanliga frågor på sin webbplats: https://www.hel.fi/pela/sv/Befolkningsskydd/.  Räddningsverket svarar också på stadsbornas frågor via jourhavande brandinspektörens rådgivningsnummer tel. 09-310 31203, vardagar kl. 9-11 och 12-14 samt per e-post kl. 9-15 på adressen brandinspektör@hel.fi.

Ytterligare information om farosignal: https://pelastustoimi.fi/sv/hem-och-vardag/nodsituation/farosignal

Nyheten har publicerats den 4.3 och har uppdaterats den 7.3.