Eld i höghuset

Helsingfors räddningsverk effektiviserade förebyggandet av olyckor 2015

Helsingfors stads räddningsverk har under de senaste åren övergått från traditionella brandsyner till ett verksamhetssätt där kunderna får en aktivare roll än tidigare i identifieringen av de egna säkerhetsriskerna samt i förebyggandet av och beredskapen för olyckor. Samtidigt har man gjort metoderna för att förebygga olyckor mångsidigare och ökat antalet åtgärder genom att till detta allokera personalresurser från andra områden inom verksamheten. Förra året överskreds de mål som fastställts för förebyggandet av olyckor med råge.

Helsingfors räddningsverks förebyggande av olyckor grundar sig huvudsakligen på en kombination av kundernas egenkontroll och myndighetstillsyn, dokumentation av olyckssituationer, säkerhetskommunikation och -utbildning, granskning av räddningsverksamhetens verksamhetsförutsättningar, expert- och konsultationsservice, kemikalieövervakning, övervakning av sotningsverksamheten samt brand- och olycksutredning. Dessutom stödjer man en förbättrad genomslagskraft och produktivitet genom att satsa på forskning inom verksamheten.

År 2015 utförde räddningsverket sammanlagt 2 533 brandsyner. Egenkontroll för bostadsfastigheter genomfördes i 1 129 vånings- och radhus, i totalt 546 husbolag. Säkerhetskommunikation och -utbildning tillhandahölls för 31 434 personer. I 2 356 fall utfördes dokumentövervakning, i 190 fall kemikalieövervakning och i 1 542 fall experttjänster. Det utfördes sammanlagt 9 743 tillsynsprestationer och kommunikativa prestationer kring förebyggande av olyckor. De kvantitativa mål som fastställts för arbetet för att förebygga olyckor överskreds med 14 procent jämfört med nivån 2014 och med 22 procent jämfört med det fastställda målet för 2015.

Hur olyckssituationerna utvecklas och hur effektiv hanteringen av dem är beror på en samverkan av många olika faktorer och aktörer. Således kan man under en några år lång granskningsperiod inte med säkerhet påvisa effekterna av olika faktorer. I fråga om förebyggande av bränder i byggnader, till vilket åtgärderna för förebyggande av olyckor i synnerhet riktas, kan man emellertid observera en fallande trend under de senaste fem åren.