Bilderna av nya musébroschyrer

Nya broschyrer för brandmuseet och befolkningsskyddsmuseet

Helsingfors räddningsverks brandmuseum ja befolkningsskyddsmuseum har fått nya broschyrer. Brandmuseets föreståndare Jari Auvinen och koordinator Johanna Hakola från räddningsverket samt Greta Nikkilä och Pekka Kyrenius från Helsingfors Befolkningsskyddsförening har ansvarat för designen av broschyrerna. Den grafiska planeringsbyrån Graafinen suunnittelutoimisto Guassi Oy har ansvarat för den grafiska designen av broschyrerna. Broschyrerna finns på finska, svenska, engelska, tyska och ryska.

De finns tillgängliga på Helsingfors stads turistinformation på Norra Esplanaden 19, i Virka Info i stadshuset och i Galleria på Norra Esplanaden 11–13, i brandmuseet på Högbergsgatan 26, i befolkningsskyddsmuseet på Brobergskajen 16 B och på Helsingfors räddningsverks räddningsstationer. Dessutom finns broschyrerna i elektroniskt format på räddningsverkets webbplats.

Brandmuseets broschyrer

Befolkningsskyddsmuseets broschyrer

Brandmuseet är öppet för allmänheten onsdagar och söndagar kl. 12.00–16.00. Därtill är museet öppet för grupper enligt överenskommelse tisdagar dagtid och torsdagar kvällstid. Besök i tornet vid Skillnadens räddningsstation ordnas i regel för grupper eller efter överenskommelse även för enskilda besökare på onsdagar och söndagar kl. 16.00–17.00.

Befolkningsskyddsmuseet är öppet från september till maj på lördagar kl. 10.00–14.00, andra tider enligt överenskommelse. Inträdet till museet är gratis.