Det ligger grejer framför utgångarna

Räddningsverken inspekterar butiker i Nyland

Räddningsverken i Nyland inspekterar butiker under säsongförsäljningen. I synnerhet kontrolleras att det går att utrymma butikerna tryggt. Butiker meddelas inte i förväg gällande inspektioner. Räddningsverkens inspektioner kostar inget för företagen.

Under slutårets säsongförsäljningar finns det mer varor och folk i butikerna än vanligt. Därför måste också säkerheten kontrolleras extra mycket. Räddningsmyndigheterna kontrollerar till exempel att det varor inte förvaras på utrymningsvägarna eller att julreklam och juldekorationer inte täcker utrymningsskyltarna. Dessutom kontrolleras bland annat att utrustningen för första släckning är tillgänglig och färdig att användas.

Säkerhet ligger i både kundernas och företagens intresse

Räddningsverken i Nyland uppmanar företagarna att inskola tillfällig personal i säkerhetsfrågor. Det är viktigt att också den extra personalen känner till företagets centrala säkerhetspraxis.

De som sköter reklamer och dekorationer ska se till att utrymningsskyltarna inte täcks. Hela personalen ska se till att lastpallar, extra hyllor och liknande inte förvaras på utrymningsvägarna eller framför utrymningsdörrarna. I nödsituationer är det viktigt att kunderna kan ta sig ut längs de utrymningsvägar som ligger närmast. Dessa vägar avviker i allmänhet från de passager som kunderna vanligtvis använder. Säkerhet skapas i samarbete.

Räddningsverken i Nyland uppmuntrar butikerna att sörja för en god säkerhetskultur också under säsongförsäljningen.