Räddningsverkets ambulans

Rekordantal uppdrag inom prehospital akutsjukvård för Helsingfors räddningsverk under 2015

Helsingfors räddningsverk utförde ett rekordantal uppdrag inom prehospital akutsjukvård under 2015. Sammanlagt fick man 54 596 larm, vilket innebar 1 381 fler uppdrag än året innan. Det finns flera faktorer i bakgrunden för det ökade antalet uppdrag, till exempel det faktum att befolkningen ökat och blivit äldre i huvudstaden och att hemvården har ökat.

Det skedde emellertid inga betydande förändringar vad gäller typen av uppgifter. Cirka 40 procent av uppdragen berodde på störningar i de grundläggande livsfunktionerna, till exempel allvarliga störningar i hjärta, blodcirkulation, andning och medvetande. Andra stora enskilda patientgrupper var orsaker till och följder av fall, cirka 15 procent, samt ett plötsligt försämrat allmäntillstånd, cirka 13 procent. Den genomsnittliga fördröjningen innan vården inleds blev aningen längre, men vårdens effekt och patientsäkerheten hölls på en utmärkt nivå.

Under de senaste tio åren har antalet uppdrag inom prehospital akutsjukvård ökat snabbare än tidigare (bild 1), vilket har medfört utmaningar när det gäller upprätthållandet av en bra servicenivå, patientsäkerheten och personalens arbetshälsa. Man har emellertid kunnat förhindra att förändringen påverkat patienterna genom en flexibel tillgång på personal, tillfälliga tilläggsresurser och utvecklande av den gemensamma verksamheten med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk och Nödcentralsverket.