Coronavirusvaccinering

95 procent av Helsingforsborna som är 85 år och äldre har redan vaccinerats mot coronaviruset

Redan över 95 procent av Helsingforsborna som är 85 år och äldre har vaccinerats mot coronaviruset. 83 procent av Helsingforsborna som är 80 år och äldre har fått den första vaccindosen.

Förra veckan utvidgades vaccinationerna till 75–79-åringar och äldre samt deras närståendevårdare. Av dem har 12 procent vaccinerats. Man har även påbörjat vaccineringen av 55–64-åriga Helsingforsbor som på grund av sjukdomar eller tillstånd löper mycket kraftig risk för svår coronavirussjukdom. Påbörjandet av vaccinationerna har informerats bland annat via tidningsannonser samt via meddelanden som för närvarande skickas hem till invånare i åldern 75–79 år. De som hör till en riskgrupp på grund av sjukdom och är klienter hos Helsingfors social- och hälsovårdssektor fick informationen via sms.

För tillfället kan alla som i år fyller 75 år eller mer samt deras närståendevårdare oavsett ålder boka tid för vaccination på adressen coronavaccination.hel.fi eller genom att ringa tidsbokningens telefonnummer 09 310 46300. Även alla 55–69-åringar som på grund av sjukdom löper mycket kraftig risk för svår coronavirussjukdom står i vaccinationstur.

Vaccinering av 70–74-åringar och personer under 55 år som tillhör en riskgrupp på grund av sjukdom påbörjas under de kommande veckorna. Starttidpunkten preciseras när mängden ankommande vaccin bekräftas.

I Helsingfors har man hittills utfört cirka 52 000 vaccinationer. Av dem består cirka 43 000 av första doser och cirka 9 000 av andra doser. Vaccineringarna har löpt enligt planerna allteftersom man har fått in vaccin till Helsingfors. Just nu vaccineras cirka 11 000 Helsingforsbor varje vecka.

Det kommer fortfarande in ganska lite vaccindoser. Två olika vaccin används. Pfizers vaccin används för personer som är 70 år och äldre. AstraZenecas vaccin används för personer under 70 år enligt rekommendationerna. Vaccineringen sker i enlighet med nationella rekommendationer.

Vaccinering av övrig social- och hälsovårdspersonal, såsom de som arbetar med corona samt omsorgspersonal, påbörjas när äldre personer och de som på grund av sjukdom tillhör riskgrupper har vaccinerats. För närvarande finns ännu ingen närmare tidpunkt för när vaccineringen av denna grupp börjar.

I Helsingfors finns fyra vaccinationspunkter som är belägna på Busholmen, i Malm, Mässcentrum och Kvarnbäcken. Förvaringen och distributionen av vaccinen är utmanande bland annat på grund av kylförvaringen. Därför ordnas vaccineringarna vid centraliserade vaccinationspunkter.

Mer information om vaccination mot coronaviruset: coronavaccination.hel.fi

* I Helsingfors definierar man vaccinationsåldersgrupperna och anger vaccinationsstatistik enligt födelseår. Till exempel avser 75-åringar dem som i år fyller 75 år.

Bild: Social- och hälsovårdsasektorn i Helsingfors / Virpi Velin