En man sitter i en fåtölj/kampanjen När det är något som inte stämmer

Äldre har alltmer utmaningar med rusmedel och den mentala hälsan – staden har öppnat nya tjänster

Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors utvecklar mentalvårdstjänster med låg tröskel för äldre i projektet Framtidens social- och hälsocentral. Det finns behov för egna mentalvårdstjänster för äldre.

”Alkoholmissbruk är i huvudstadsregionen mest allmänt i åldersgruppen 60–79 år och 46 procent av dem konsumerar för mycket alkohol. Pandemirestriktionerna har ökat äldres ensamhet som är en betydande bakgrundsfaktor till problem med den mentala hälsan och rusmedel”, säger Maritta Haavisto som styr projektet Framtidens social- och hälsocentral för att utveckla mentalvårds- och missbrukartjänsterna.

Nya tjänster för äldre

Tack vare projektet erbjuder socialhandledare mer samtalshjälp vid servicecentralerna, nya kamratstödgrupper för äldre har startats och personal har utbildats för att möta äldre som har problem med rusmedel och den mentala hälsan. Helsingfors stads seniortjänster utvecklar också egen missbrukarrehabilitering och psykisk rehabilitering med låg tröskel för äldre – individuell, social rehabilitering i hemmet och rehabilitering som dygnetruntvård i grupp.

”Egna missbrukar- och mentalvårdstjänster för äldre behövs även därför att pensionärers livssituationer, behov och resurser är olika än hos personer i arbetsför ålder”, fortsätter Haavisto.

Kampanjen När det är något som inte stämmer påminner om betydelsen av tidig hjälp

I dag på måndag (den 23 maj) startar kampanjen När det är något som inte stämmer av projektet Framtidens social- och hälsocentral. Kampanjen syns i kollektivtrafiken, vid busshållplatser, på sociala medier och på infoskärmar vid stadens verksamhetsställen.

Syftet med kampanjen är att lyfta fram äldres problem med missbruk och den mentala hälsan samt påminna Helsingforsbor om att orosanmälan om äldre ska göras med mycket låg tröskel i ett tidigt skede och även då oron gäller rusmedelsbruk och problem med den mentala hälsan. Kampanjen uppmuntrar äldre att också själv kontakta Seniorinfo när de är oroliga för sin egen situation.

Under kampanjen har man grundat en kampanjwebbplats ( www.hel.fi/kerrohuolesta) dit man har samlat information om tjänster som stöder den mentala hälsan och välbefinnandet hos äldre.

 

Är du en äldre person och oroar dig för din situation?

Kontakta Seniorinfo. Seniorinfo har öppet vardagar kl. 9–15 på 09 310 445 56.


Mer information om tjänster, kamratstödsgrupper och bland annat samtalshjälp på kampanjwebbplatsen: Hel.fi/kerrohuolesta

Servicecentralernas
kontaktinformation

Webbsida
för Seniorinfo.