Sjukvårdaren sätter på ett plåster på injektionsstället efter injektionen.

Andra vaccindosen kan nu tas tidigare

Helsingforsborna kan nu, om de så önskar, förkorta tiden mellan vaccinationerna från 12 veckor till 6 veckor. Boostervaccinet kan tas 6–12 veckor från det första vaccinet. Det finns många Helsingforsbor som står på tur att ta boostervaccinet. Under de närmaste veckorna finns det ett begränsat antal vaccinationstider tillgängliga.

Du kan lättast ändra på tiden på coronavaccinbokning.fi. På webbplatsen finns instruktioner för hur du kan ändra på tiden.

Du kan också byta tiden genom att ringa tidsbeställningen för coronavaccinationerna, tfn 09 310 46300 ( vardagar kl. 8–18). Tidsbeställningen är tyvärr upptagen för närvarande. Tidsbeställningen har en återuppringningstjänst och vi ringer upp klienterna.

I Finland är den rekommenderade tiden mellan två vacciner är 6–12 veckor. Vi rekommenderar att boostervaccinet tas efter 12 veckor. Rekommendationen baserar sig på att en längre period mellan vaccinerna har påvisats att förbättra effekten på vaccinet och längden på skyddet den ger.

Ytterligare information om coronavaccineringen