En man läser ett papper som han har i handen.

Ändringar i besöksinstruktionerna på sjukhus, seniorcenter och servicehus

Nära anhöriga kan igen besöka patienter som får vård i Helsingfors sjukhus från den 22 februari. Den rekommenderade längden på ett besök är 15 minuter. Skyddsåtgärder ska följas under besöket.

Patienten får besökas av en person en gång om dagen. Man ska på förhand komma överens om besöket med personalen.

– Trots att situationen med coronaviruset är oroväckande, har läget i sjukhusen hållits rimligt. Situationen underlättas också av att vaccinationstäckningen hela tiden blir bättre. Besöken är en viktig del av patienternas välmående, berättar chefsläkare vid Helsingfors sjukhus Laura Pikkarainen.

– Det är ytterst viktigt att besökarna följer skyddsåtgärderna. Man får komma på besök endast om man är frisk. Man ska använda mun-nässkydd under besöket, komma ihåg att hålla avstånd och iaktta god handhygien, påminner Pikkarainen.

Besök inomhus förlängs i seniorcenter, servicehus och vårdhem

Från den 22 februari får besök av anhöriga och närstående vara i en timme både inom- och utomhus. Övriga besöksinstruktioner hålls oförändrade.

 – Vaccinationstäckningen hos boende är redan på god nivå och därför kan vi förlänga besökstiden inomhus till en timme. Våra besöksinstruktioner är också i linje med övriga kommuner i huvudstadsregionen, berättar serviceområdeschef Maritta Haavisto.

 – Trots vaccinerna ska besökarna fortfarande noggrant följa alla skyddsinstruktioner, betonar Haavisto.

 Besöksinstruktionerna för sjukhus, seniorcenter, servicehus och vårdhem gäller fram till den 30 april.

 – Vi följer noggrant med situationen med coronaviruset och preciserar instruktionerna vid behov, berättar Pikkarainen och Haavisto.

 Uppdaterade besöksinstruktioner finns på stadens webbplats.

Bild: Sakari Röyskö

Uppdaterad 30.3. kl. 13.40.  Besöksinstruktionerna för sjukhus, seniorcenter, servicehus och vårdhem gäller fram till den 30 april.