En fotgängare korsar vägen i Kampen.

Ändringar i vissa social- och hälsovårdstjänster

I huvudstadsregionen har man gett nya rekommendationer och begränsningar för att hindra spridningen av coronaviruset. Begränsningarna påverkar inte största delen av social- och hälsovårdstjänsterna. En del av de icke-brådskande tjänsterna är stängda eller har begränsade öppettider.

Invånarhus

Invånarhusen är stängda från och med 30.11. Detta gäller även lokalernas kvälls- och veckoslutsbokningar.

En del tjänster, som digistödet, är tillgängliga med tidsbeställning. Förfrågningar och bokningar görs husspecifikt per telefon. Utdelningen av munskydd fortsätter i de invånarhus där det har funnits tidigare.

Invånarlokalen Hopeala är också stängd.

Arbetsverksamhet 

Rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning erbjuds fortfarande till samtliga nuvarande klienter i Baggböle arbetscentral, öppna arbetsverksamheten och Uusix-verkstäder. En del av tjänsterna erbjuds som distanstjänster.

Nya klienter tas inte till närtjänsten för rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det är möjligt att börja på distans. Utöver inleds de start som redan har överenskommits.

Vi ringer samtliga klienter som söker sig till tjänsten och bedömer deras situation.

I arbetsverksamhetsställen ordnas inte grupparbetsträning, evenemang, utfärder eller studiebesök på plats.

Avhämtningspunkten för produkter i Baggböle arbetscentral och verkstädernas butiker och servicepunkter (återvinning av byggdelar samt återvinning av cyklar och datorer) stängs. Uusix popup-butiken i Hagnäs saluhall är öppen fram till 23.12. 

Socialhandledning i Kampens kapell

I Kampens kapell erbjuds inte socialhandledning.

Handikappservice

Verksamhetsställena hålls öppna. Besök till boendeenheterna ordnas enligt besöksinstruktionerna givna av verksamhetsstället. Eventuella förkortningar av öppettider i arbets- och dagsverksamhetsenheter meddelas senare.

Hälsorådgivningen för narkomaner och dagcenter 

Verksamhetsställena hålls öppna. Antalet klienter begränsas till tio klienter åt gången. Klienterna ska använda munskydd. Måltider kan hämtas med, men måltider på plats erbjuds inte för tillfället.

Besök till seniorcenter, servicehus, omsorgshem och sjukhus

Besöksinstruktionerna specificeras. Vi meddelar om nya besöksinstruktioner senare.

Läs mer:

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för
coronaviruset drog upp nya riktlinjer för begränsningar och rekommendationer
inom sitt område

Misstänker du coronavirus

Bild: Helsingfors stads materialbank / Roni Rekomaa