I trädgårdsarbete.

Anpassat jobb för dina behov – dra nytta av partiellt arbetsföra personers kunskaper

Behöver du hjälp med butiksbesök, har ditt företag dokument som ska arkiveras, ska din soffa tvättas, din gräsmatta vattnas eller har du något annat som väntar på att bli gjort?

Inom arbetsverksamheten har vi personer för många slags uppgifter. Samtidigt kan du erbjuda partiellt arbetsföra och personer med funktionsnedsättning en erfarenhet av lönearbete. Vid behov kommer en stödperson med till arbetet.

Du kan beställa arbetare så här

Arbete kan beställas av företag, föreningar, organisationer, privata personer och stadens aktörer. Som beställare betalar du 14,50 euro (+ moms) per timme och arbetstagare för ett korttidsjobb. Arbetstagaren får 10 euro per timme i lön.

Beroende på arbetsuppgiften kan en eller flera arbetstagare skickas på arbete. Även återkommande arbetsuppgifter är möjliga.

Som beställare är du inte arbetsgivaren. Vi sköter om arbetsgivarskyldigheterna och försäkringsärendena.

Som beställare ska du

  • beskriva arbetsuppgiften och ge inskolning till uppgiften
  • anmäla antalet timmar och tidpunkten för arbetet
  • tillhandahålla arbetsredskap, om sådana behövs
  • godkänna beställningsvillkoren
  • välja ett lämpligt faktureringsalternativ och betala fakturan.

Tillsammans stödjer vi arbetsförmågan

Jobcenter-modellen, som möjliggör anpassat jobb, utvecklas och testas som en del av projektet Työkykyisempi Stadi. Modellen erbjuder personer med funktionsnedsättning och partiell arbetsförmåga ett enkelt sätt att testa lönearbete enligt sina egna resurser och utan att förlora sin möjlighet att fortsätta i arbetsverksamheten.

Projektet är en del av det nationella Programmet för arbetsförmåga.

Läs mer: Anpassat jobb inom arbetsverksamheten

Bild: Jussi Hellsten