Coronaprovtagning.

Antalet koronainfektioner fortsätter öka i Helsingfors

Den här veckan har antalet koronavirusinfektioner ökat ytterligare i Helsingfors. Antalet smittade har till och med uppgått till fler än 100 per dag. Incidenstalet är för närvarande 137 fall per 100 000 invånare på 14 dagar. För närvarande ser man också på andra håll i Europa en motsvarande uppåtgående trend för smittor.

Mer än hälften av de smittade har blivit smittade på restauranger och barer samt i samand med kontakter på andra fritidsaktiviteter i Finland. Den smittspridningen som härstammar från de som blev smittade på fotbolls-EM har minskat och endast få fall påträffas nu längre. De flesta smittade är unga vuxna. I de flesta fallen är det virusets deltavariant som orsakat smitta. För närvarande syns det ökade antalet smittade inte i läget för sjukvården i huvudstadsregionen. Däremot är smittspårningen belastad. För alla som misstänker att de har exponerats för coronaviruset, är det viktig att de själva ser till att de inte sprider sjukdomen.

"Coronakrisen är inte över. Även om det är sommar och semestertider är det viktigt att alla tar sitt ansvar för att stävja coronaepidemin. Man ska ta vaccinet på sin bokade tid utan dröjsmål. Om man har symtom ska man stanna i karantän. I sociala möten ska man vidta skyddsåtgärder. Man ska gå och testa sig med låg tröskel. Även om läget på sjukhusen fortfarande är gott, är det end-ast genom att förbereda oss och följa god praxis som vi kan säkerställa att vi inte under sensom-maren eller på hösten när skolorna börjar, behöver införa strängare begränsningar och en ned-stägning av samhället”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Helsingforsborna går fortfarande aktivt och testar sig och tillgången på testtider är god. Andelen som konstateras ha corona har ökat bland de som testar sig och är nu 3,3 procent.

Testa dig fast symtomen är milda

Det är skäl att gå och testa sig även om man har endast milda symtom och man ska undvika kontakter tills man får testresultatet. Under inga omständigheter ska den som har symtom träffa andra människor. Du kan söka dig till coronatest på omaolo.fi eller genom att ringa Coronavirusrådgiv-ningen telefon 09 310 10024 (öppet dagligen från 8 till 18).

Personer som exponerats ska stanna i karantän. Ett negativt test befriar inte från karantän och garanterar inte heller att man inte smittar andra. Sjukdomen kan ligga i kroppen och gro och smitta nästa dag. Även om man själv endast drabbats milt av sjukdomen ska alla se allvarligt på risken att man kan smitta andra och personer som hör till riskgrupper.

Symtomen på coronavirus liknar nu influensa och magsjukdom. Symtom på smitta är till exempel feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelsmärta, ont i halsen, rinnande näsa, andfådd-het eller förlust av luktsinne eller smak.

Man skyddar sig mot corona med god hand- och hosthygien, genom att hålla säkerhetsavstånd, använda munskydd då när kontakt inte kan undvikas, och genom att gå till test om man har symtom, och genom att undvika kontakter tills man fått testresultatet. Det är också en bra idé att ladda ner appen Coronablinker. Även om begränsningarna och rekommendationerna har mildrats, finns det ingen anledning att minska skyddsåtgärderna.

66 procent av helsingforsarna har fått den första vaccindosen

I Helsingfors har för närvarande 66 procent av befolkningen vaccinerats med den första vaccindosen och 25 procent med den andra. Vaccinationstäckningen har också börjat öka i unga åldersgrupper.

Det är viktigt att alla som omfattas av vaccineringen tar coronavirusvaccinet och går på sin egen vaccinationstid utan dröjsmål.

Imorgon på lördag kan man få den första dosen av vaccinet utan tidsbokning på Helsingfors alla vaccinationspunkter. Det finns också annars gott om vaccinationstider. Snabbaste får man en tid genom att boka den online på koronarokotusaika.fi.

En vaccindos ger endast partiellt skydd och hindrar inte att smittan sprids. Även efter att man vaccinerats ska man följa övriga skyddsåtgärder och minnas att vi alla har ansvar för varandras välbefinnande. På detta sätt kan vi förhoppningsvis undvika att vi måste återgå till strängare be-gränsningar, särskilt på sensommaren och när skolorna börjar på hösten.

Foto: Virpi Velin