Anställd vid datorn. Illustration.

Apotti togs i bruk inom Helsingfors tjänster för funktionsnedsatta

Klient- och patientdatasystemet Apotti togs i bruk inom Helsingfors tjänster för funktionsnedsatta i natt. Ibruktagandet gällde cirka 800 anställda inom tjänsterna för funktionsnedsatta. Största delen av Helsingfors social- och hälsovårdstjänster, inklusive polikliniken för personer med utvecklingsstörning, övergick till Apotti-systemet redan i april.

Inledningsvis kan klienterna märka av ibruktagandet av Apotti genom att tjänsterna tillfälligt blir långsammare.

”Fördelarna med det nya systemet kommer att börja märkas när systemet har tagits i bruk. Apotti kommer att förbättra klient- och patientsäkerheten samt förenhetliga tillvägagångssätten”, kommenterar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

Personalen är redo för förändringen

Personalen har under våren utbildats i användningen av det nya systemet. De 133 Apotti-stödpersonerna inom tjänsterna för funktionsnedsatta har fått en mer genomgripande utbildning och hjälper sina kollegor i användandet av det nya systemet.

”Vi har förberett oss på utmaningar och ser fram emot förbättringarna som systemet kommer att medföra i vårt dagliga arbete”, säger Katja Raita, chef för handikapparbetet.

Sista ibruktagandet sker i november

Det sista ibruktagandet av Apotti inom Helsingfors social- och hälsovårdstjänster sker i november, då Apotti-systemet börjar användas inom socialtjänsterna för personer i arbetsför ålder, barnskyddet och socialtjänsterna för barnfamiljer.

Efter november 2021 använder hela social- och hälsovårdssektorn ett gemensamt klient- och patientdatasystem.