Haartman, foto: Kimmo Brandt

Beredningen av social- och hälsovården i Nyland fortsätter utifrån en lösning med fem områden

I den färska slutrapporten om en särlösning för social- och hälsovården i Nyland föreslås att den fortsatta beredningen ska utgå ifrån en lösning med fem områden. Helsingfors är ett av dessa områden och den enda staden som skulle ansvara för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Även ansvaret för att ordna specialiserad sjukvård ska i första hand ligga på dessa fem områden.

Helsingfors nöjd med beredningen under hösten

"Det sätt på vilket Nylands särdrag beaktats vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen förtjänar beröm. Med tanke på den nationella lösningen och de strikta villkoren i grundlagen är denna särlösning, som har utarbetats utifrån kommunernas föreslag i våras, bättre och mer riskfri än ett landskap i Nyland.”, säger Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori.

"Vi utgår ifrån att det goda samarbetet och den täta dialogen fortsätter under den fortsatta beredningen av ärendet", fortsätter Vapaavuori.

HUS skulle ansvara för krävande specialsjukvård

Enligt förslaget ska HUS ansvara för brådskande specialiserad sjukvård, krävande specialiserad sjukvård och specialiserad sjukvård som hör till universitetssjukhuset samt för annan specialiserad sjukvård som behövs för att den vården ska kunna ordnas. Helsingfors och de fyra självstyrande områdena ska tillsammans med HUS fastställas arbetsfördelningen närmare i ett organiseringsavtal.

Beredningen fortsätter

Förslagen kräver fortsatt beredning. Enligt social- och hälsovårdsministeriets meddelande är det viktigt att i den fortsatta beredningen beakta konsekvenserna för kommunernas ekonomi och för förutsättningarna för hållbar tillväxt på lång sikt i Nyland och hela landet.

Hur lösningen lagstiftningsmässigt ska genomföras avgörs i samband med lagberedningen för social- och hälsovårdsreformen som helhet.

Läs mer på social- och hälsovårdsministeriets hemsidor.