Vårdaren flätar invånarens hår.

Besöksbegränsningarna på seniorcenter, servicehus och sjukhus avskaffas

Besöksbegränsningarna på seniorcenter, servicehus och sjukhus mildras från och med 18.6.

”Coronaläget i Helsingfors har blivit bättre och vi har övergått till accelerationsfasen. Vi kan därför mildra besöksbegränsningarna. Vi kan inte med en gång avskaffa alla begränsningar, utan set måste göras stegvis. Vi följer coronaläget mycket noggrant. Det är till exempel fortfarande mycket viktigt att man följer skyddsanvisningarna”, påpekar Seija Meripaasi, chef för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna.

Antalet besökare eller varaktigheten av besök begränsas inte längre på servicehus och seniorcenter. Besökarna kan besöka dem oftare än en gång om dagen.

Besök ska avtalas i förväg med vårdplatsen, senast dagen innan besöket. Även utomhusbesök ska avtalas i förväg.

Under besöken ska man fortfarande använda munskydd, hålla avstånd och sköta om handhygienen. Skyddsanvisningarna ska också följas vid utomhusbesök.

Man får endast besöka om man är frisk.

Besökstiden på sjukhuset förlängs med en timme. Man ska fortfarande komma överens om besöket på förhand, senast dagen före det planerade besöket. Det kan finnas högst två besökare åt gången. Patienten kan ta emot besökare två gånger om dagen.

Utomhus kan patienten träffa besökare utan tidsbokning och begränsningar av antalet besökare.

Under besöken både inomhus eller utomhus ska man alltid använda munskydd, sköta om god handhygien och hålla ett avstånd på två meter.

Vid terminalvård får anhöriga besöka patienten i två timmar. Högst två besökare åt gången tillåts.

De nya anvisningarna för besök gäller tills vidare från och med 18.6.

Det finns närmare anvisningar på stadens webbplats för besök på seniorcenter, servicehus och sjukhus.

Bild: Virpi Velin