En grupp av seniorer runt bordet.

Coronaåret 2020 inom Helsingfors vårdtjänster – man lärde sig mycket av viruset, men faran är inte över än

Coronavirussmitta konstateras fortfarande på seniorcenter och servicehus, men sjukdomsläget har förblivit måttligt sedan i våras. År 2020 förekom coronaviruset på totalt 79 vårdhem i Helsingfors. Siffran innefattar både stadens egna och de köpta tjänsternas verksamhetsställen.

På Helsingfors stads egna seniorcenter och servicehus smittades 5,9 procent av de boende med coronaviruset. Motsvarande siffra var 6,3 procent på tjänsteleverantörernas vårdhem. Medelåldern bland dem som insjuknade var 81 år.

De boende har fått smittan från många olika källor. Man har kunnat spåra smittkällorna till besökare, personal, hempermissioner och olika vårdplatser.

– Ingen smittkälla är särskilt framträdande. Detta visar att det är oerhört viktigt att noggrant följa skyddsåtgärderna överallt, berättar Sanna Isosomppi, överläkare för den epidemiologiska verksamheten.

Under år 2020 avled totalt 111 personer i den virusorsakade sjukdomen på de egna samt de köpta tjänsternas vårdplatser. Medelåldern bland de avlidna var 84 år.

– Personer som bor på vårdhem är vanligtvis sköra på grund av sitt hälsotillstånd och tillhör riskgruppen. Dödligheten bland dem som insjuknat i coronavirusinfektionen skiljer sig inte mycket åt mellan åldersgrupperna för över 70-åringar och över 90-åringar, berättar Isosomppi.

För närvarande orsakar den nya coronavirusmutationen oro inom vårdtjänsterna. Även om man har påbörjat vaccinationen av de boende, är faran inte över än.

– Den nya coronavirusmutationen, som ursprungligen kommer från Storbritannien, har redan påträffats i Helsingfors. Virusmutationen sprider sig sannolikt lätt även bland den äldre befolkningen. Om viruset kommer in på ett vårdhem, är risken stor för att smittan sprider sig, berättar Laura Pikkarainen, chefsläkare vid Helsingfors sjukhus.

– Jag vill betona att det fortfarande är väldigt viktigt att följa besöksanvisningarna, säger Pikkarainen.

Helsingfors har totalt 4 400 boendeplatser på olika vårdhem. Stadens egna seniorcenter och servicehus har 2 300 boende och de köpta tjänsternas enheter 2 100 boende.

Bild: Katja Tähjä