Mobiltelefon och texten "Sätt på blinkern".

Coronablinkern larmar – hur gå tillväga?

Om Coronablinkern på mobiltelefonen larmar, berättar det om att du eventuellt har exponerats för coronaviruset. Anvisningar ges i applikationen.

Sök dig till test om du har symtom som syftar på coronaviruset. Symtomfria personer testas inte. Var försiktigare än vanligt och iaktta ditt eget mående.

På basis av applikationslarmet försätts du inte i karantän. Epidemiologiska verksamheten kontaktar dig om du i samband med den vanliga smittspårningen anses vara exponerad på grund av närkontakt med en smittobärare.

Till test med symtom

Om du har ens ett av symtomen som passar in på coronavirussmitta, sök dig för att testas genom att göra symtombedömningen på Omaolo.fi eller ring coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 (alla dagar kl. 8–18).

Symtom på coronavirussmitta kan vara

 • förändring av lukt- och smaksinnet
 • andningssvårigheter
 • hosta, halsont eller snuva
 • feber
 • huvudvärk
 • värk i muskler
 • diarré
 • magsmärta.

I samband med coronavirustestet får du en skriftlig anvisning på hur du går till väga efter testet.

Iaktta ditt mående om du är symtomfri

Du behöver inte testas om Coronablinkern meddelar dig om exponering och du inte har symtom som syftar på coronaviruset. Du kan även gå till skolan eller på jobb. Vi rekommenderar att berätta för arbetsgivaren om larmet. Efter larmet av Coronablinkern borde anställda inom social- och hälsovårdstjänsterna använda kirurgiskt munskydd i 14 dygn.

Förutom iakttagandet av ditt eget mående

 • undvik att träffa andra människor
 • ta hand om handhygienen
 • undvik allmänna platser och trafikmedel. Om du måste röra dig på allmänna platser, håll minst två meters avstånd till andra människor. Använd munskydd om du inte har möjlighet till att hålla tillräckligt avstånd.
 • om möjligt, låt en annan person sköta dina butiksärenden och övriga ärenden utanför hemmet
 • om du hostar eller nyser, skydda din mun och näsa med en engångsnäsduk. Sätt den använda näsduken i sopkorgen och tvätta dina händer med tvål och vatten eller använd handdesinfektion. Hosta och nys i ärmen om du inte har en näsduk.
 • arbeta på distans om möjligt.

Mer information

Bild: THL