Två krukväxter.

Coronasmittor vid Djurbergets och Gårdsbacka seniorcenter samt Dals sjukhus

Hos invånare vid Djurbergets seniorcenters grupphem Metsäkoto har söndagen den 2 januari konstaterats coronasmittor. Två invånare hade tidigare insjuknat i coronaviruset på grund av vilket alla personer som exponerats på avdelningen hade testats. Totalt elva personer har blivit smittade. Coronavirussjukdom har också konstaterats hos fem medarbetare.

Metsäkoto är ett grupphem med 26 platser och är specialiserad på vård av geropsykiatriska invånare. Klienterna har en psykiatrisk diagnos eller diagnos på medelsvår demens eller båda. Grupphemmet är stängt på grund av smittorna och man kan inte besöka där.

De anhöriga till klienter som har blivit smittade har kontaktats och informerats om situationen.

Dessutom har en coronapositiv medarbetare vid Djurbergets seniorcenters grupphem Seljakoti exponerat åtta invånare för coronaviruset. Seljakoti är ett grupphem med 14 platser och dess invånare behöver omsorg på grund av minnessjukdom.

Vid Gårdsbacka seniorcenters bedömnings- och rehabiliteringsenhet Kantola har coronavirussjukdom konstaterats hos tolv invånare. Kantola är ett grupphem med 19 platser för Helsingforsbor med rörelse- eller funktionshinder. Enheten är stängd på grund av smittorna.

Dessutom har coronasmittor konstaterats på Dals sjukhus avdelning 6 hos tre patienter och färre än fem medarbetare.

Bild: Virpi Velin