En teckning av en spruta.

Coronavaccinationerna fortsätter i Helsingfors

Coronavaccinationerna har fortsatt i Helsingfors utan dröjsmål i takt med att man fått in vaccin. Förra veckan gavs cirka 3 000 vacciner. Den här veckan ges cirka 4 000 vacciner. Knappt tusen av dem är boosterdoser.

Den här veckan vaccineras fortfarande hälsovårdspersonal som arbetar med corona samt personal och boende inom äldreomsorgen inom både Helsingfors egen och den privata servicen. Vaccineringen av personalen inom hemvården och hemsjukhuset har också inletts.

Klienter som bor på vårdhem för äldre har varit positiv inställda till vaccinet. ”Vaccinationstäckningen håller på att bli god bland klienterna som bor på vårdhem. Över 95 procent av de boende som vi erbjudit vaccinet har tagit vaccinet”, säger chefsläkare vid Helsingfors sjukhus Laura Pikkarainen.

Vaccination av äldre lär inledas i början av februari

Enligt nuvarande uppskattning lär vaccinationen av äldre personer inledas i början av februari. Vaccinationerna utvidgas till nya grupper allteftersom vaccin kommer in.

Information om när vaccinationen av äldre inleds kommer att ske genom bland annat tidningsannonser och ett meddelande som skickas hem till äldre personer. För närvarande kan man ännu inte reservera vaccinationstider. I Helsingfors kommer coronavacciner att ges på fyra vaccinationsställen.

Ytterligare information på coronavaccination.hel.fi