Hälsovårdaren vaccinerar klienten.

Coronavaccineringarna fortsätter i Helsingfors med vaccinering av boende inom omsorgen

Coronavaccinationerna har påbörjats i snabb takt i Helsingfors. Förra veckan vaccinerades ca 1 000 experter inom hälsovården i Helsingfors.

Helsingfors stad fortsätter vaccineringarna den här veckan. Utöver experterna inom hälsovården vaccineras också boende i fyra seniorcenter. Enligt den nationella strategin är förutom personalen som sköter om coronapatienterna och omsorgspersonalen också boende inom dygnet runt-omsorgen bland dem som vaccineras först. Vi har redan varit i kontakt med boende och deras anhöriga om vaccineringsmöjligheten.

Målet är att vaccinera ca 2 000 människor den här veckan.

”Vi vaccinerar i den takt vacciner fås. Vaccineringen av experter som arbetar med corona, omsorgspersonalen och boende samt övrig social- och hälsovårdspersonal som har klassificerats som kritisk tar enligt nuvarande uppskattning hela januari. Efter det vaccineras de äldre och de som på grund av sjukdomar är i riskgruppen för en allvarlig coronavirusinfektion”, berättar direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster i Helsingfors Leena Turpeinen.

”Det är väldigt fint att vi redan nu kan börja vaccinera boende inom omsorgen. Trots att vaccineringarna har börjat följer vi fortfarande noggranna skyddsåtgärder inom omsorgen. Tyvärr påverkar vaccineringarna ännu inte besöksbegränsningarna”, berättar chefsläkare vid Helsingfors sjukhus Laura Pikkarainen.

I Helsingfors finns ca 4 400 boende inom dygnet runt-omsorgen. Av dem finns ca 2 300 i stadens seniorcenter och 2 100 inom köptjänster. Det finns sammanlagt tio seniorcenter.

Bild: Helsingfors stads Social och hälsovård