Kvinna blir vaccinerad vid vaccinationspunkt.

Coronavaccineringen av Helsingforsbor i åldern 80–84 år börjar

Coronaviruvacciner ges till följande till Helsingforsbor i åldern 80–84 år, dvs. de som är födda mellan åren 1937–1941. Vacciner ges också till deras närståendevårdare som har ett beslut om stöd för närståendevård.

Du kan boka en vaccinationstid på adressen coronavaccination.hel.fi eller genom att ringa 09 310 46300. Tidsbeställningsnumret är öppet vardagar kl. 8–18. Vaccinationstider kan beställas från och med tisdagen 9.2. Närståendevårdare kan beställa vaccinationstider endast per telefon.

– Vi önskar att så många som möjligt skulle beställa vaccinationstid på nätet. Tidsbeställningen på nätet har gjorts så enkel som möjligt. Man får en vaccinationstid snabbast genom att beställa den på nätet, berättar direktören för hälsovårds- och missbrukartjänster Leena Turpeinen.

– De yngre åldersgrupperna får sina vacciner senare. Vi önskar att de väntar i lugn och ro och inte i onödan ringer tidsbeställningsnumret, fortsätter Turpeinen.

Vacciner ges i den takt vi får av dem. Vi följer den nationella vaccinationsordningen i att ge ut dem.

Gruppen som nu står i tur att få vaccinet får hem ett separat meddelande om vaccineringen.

Också vaccineringarna av de som är 85 år gamla eller äldre fortsätter.

– Om man ännu inte har tagit vaccinet kan de som i år fyller 85 år, eller är äldre än det, samt deras närståendevårdare kan fortfarande beställa vaccinationstider, påminner Turpeinen.

Hemvårdsklienterna får uppgifter om vaccineringarna av hemvårdspersonalen

Hemvårdsklienterna får uppgifter om vaccineringarna förutom via allmänna tillkännagivanden också av hemvårdspersonalen. Hemvårdsklienterna som står i tur att få vaccinet vaccineras också vid vaccinationspunkterna. Om klienten kan röra på sig uppmuntrar vi dem att besöka vaccinationspunkterna om möjligt.

– Förvaringen, tillverkningen, hållbarheten och transporten av Pfizers vaccin har så många begräsningar att det inte är möjligt att erbjuda vaccinering hemma lika smidigt som influensavaccinet, berättar chefsläkaren vid Helsingfors sjukhus Laura Pikkarainen.

– Hemvården kan vaccinera klienten hemma om det är svårt att ta sig till vaccinationspunkten. Om detta ska man avtala separat med hemvården, fortsätter Pikkarainen.

Också hemvårdsklienterna vaccineras enligt den nationella vaccinationsordningen.

Vaccineringen av klienter i Helsingfors sjukhus, korttidsvård och rehabiliteringsavdelningar börjar

Vaccineringen av klienter i Helsingfors sjukhus, Åggelby rehabiliteringssjukhus och på psykogeriatriska avdelningen i Aurora samt klienter i korttidsvård och akutrehabilitering börjar under vecka 6. Vacciner erbjuds till de som har fyllt 80 är eller är äldre än det. De som står i tur att vaccineras får meddelanden separat.

Ytterligare information

Bild: Helsingfors social- och hälsovårdssektor