Coronavaccination pågår.

Coronavaccinets tredje dos till personer som fyllt 60 år och dem som tillhör en riskgrupp på grund av sjukdom

Som det ser ut nu kommer Helsingfors att nästa vecka börja ge den tredje dosen av coronavirusvaccin till personer som fyllt 60 år och till de grupper som på grund av sjukdom löper risk för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1 och 2). Även de som bor på institutioner och vårdhem får en tredje dos.

Den tredje dosen kan ges till dessa grupper tidigast sex månader efter den andra vaccindosen.

I fortsättningen kommer man behöva boka tid till den tredje coronavaccinationen. Information om när tidsbokningen öppnar meddelas separat.

– Vaccineringen med tredje dosen av personer som fyllt 60 år och dem som tillhör en riskgrupp genomförs under en längre tidsperiod. För dem som fick coronavaccinet först, det vill säga personer över 85 år, har det gått sex månader sedan den andra dosen ungefär i november. För 60–64-åringar har det gått sex månader i början av nästa år. Före tidsbokningen är det bra att kontrollera att det har gått sex månader sedan den andra dosen, berättar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

Även influensavaccinationerna inleds snart

– Influensavaccinationerna inleds snart och tidsbokningen för dem öppnas också nästa vecka. Om man vill kan man få vaccin mot säsongsinfluensa och coronavaccinets tredje dos vid samma besök, förutsatt att det har gått sex månader sedan man fick den andra dosen av coronavaccinet. Då behöver man inte boka en egen tid för coronavaccinet, tillägger Turpeinen.

– Det är mycket folk på vaccinationspunkterna i början av november när vi inleder vaccineringen mot säsongsinfluensan. Därför måste man boka tid till coronavaccinets tredje dos, fortsätter Turpeinen.

Coronavaccinets första och andra dos fås fortfarande på vaccinationspunkterna på Busholmen, i Malm och i Kvarnbäcken samt på popup-vaccinationspunkterna. En tredje dos av coronavaccinet har redan erbjudits till personer med immunbrist samt till dem som vaccinerats med kortare intervall än sex veckor mellan första och andra dosen. De kan fortfarande boka tid till coronavaccination eller vaccinera sig utan tidsbokning.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har rekommenderat att en tredje dos av coronavaccinet även erbjuds till personer som fyllt 60 år, boende på institutioner och vårdhem samt personer som tillhör de medicinska riskgrupperna 1 och 2.

Mer information om vaccination mot coronaviruset: coronavaccination.hel.fi
Mer information om influensavaccinationer: influenssarokotus.hel.fi/sv/