Forsby sjukhusområde.

Coronavirussmitta har konstaterats på Forsby seniorcenter

Coronavirussmitta har konstaterats hos nio boende på Forsby seniorcenter. De smittade är från samma grupphem. De första fyra smittfallen konstaterades tisdagen den 12 januari.

Alla boende på enheten testades genast för coronavirus efter att de första smittfallen konstaterades. I grupp- och ytterligare tester hittades fem smittfall. Alla anställda på enheten testas också för coronavirus.

– Epidemiologiska enheten ordnade snabbt tester för de boende. Nu gör vi allt för att förhindra spridningen av coronavirus på seniorcentret, säger serviceområdeschef Helena Venetvaara.

Som en försiktighetsåtgärd sköts alla boende på grupphemmet under karantänsliknande förhållanden. Vårdarna iakttar skyddsåtgärder mot droppsmitta och vid beröring. De anhöriga till de boende på grupphemmet har underrättats om läget.

Besök på grupphemmet tillåts inte tills vidare. Vi önskar att anhöriga kontaktar sina närstående till exempel per telefon.

– Även om invånarna redan har börjat vaccineras mot coronavirus vill vi påminna alla besökare om att det fortfarande är ytterst viktigt att följa besöksanvisningarna. – Vi har alla ansvaret för att se till att besöken är trygga, påminner Venetvaara.

Bild: Seppo Laakso