Coronavirusvaccination.

Coronavirusvaccination av 65–69-åriga Helsingforsbor inleds

Nästa grupp som står i tur för vaccinering mot coronaviruset är Helsingforsbor som i år fyller 65–69 år, det vill säga de som är födda åren 1952–1956.

Tidsbeställningen till vaccinationen öppnas idag onsdag 31.3. kl. 14. Man kan beställa tid till vaccination på webben på adressen koronarokotusaika.fi eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 09 310 46300.

Det snabbaste sättet att beställa tid är via webben. Tidsbeställningsnumret är öppet vardagar kl. 8–18. Information om att vaccinationerna inleds kommer också att delas genom bland annat tidningsannonser.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationsställen.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccin fås in

I Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning allteftersom man får in vaccin.

Coronavaccination av 70-åringar och äldre pågår fortfarande. Av Helsingforsborna som är 80 år och äldre har redan 88 procent fått sin första vaccindos. Andelen vaccinerade bland 75–79-åringarna är 84 procent och bland 70–74-åringar 51 procent.

Vaccination av personer som fyllt 16 år och som på grund av sjukdom löper mycket kraftig risk för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1) fortsätter också.

Vaccination av personer som på grund av sjukdom löper risk för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 2) börjar onsdagen 7.4 med de äldsta åldersgrupperna. Närmare information om detta ges senare.

Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukstjänster, berättar att vaccinationen av 65–69-åringar har inletts, eftersom man nu har tillgång till ett vaccin som lämpar sig för den här gruppen.

– Förhoppningsvis kommer alla som nu står i tur att vaccineras att aktiv söka sig till vaccination. Vi blir av med coronavirusepidemin först när merparten av befolkningen har vaccinerats, säger Turpeinen.

– Nya forskningsresultat bevisar att att AstraZenecas och Pfizers vaccin som används i Helsingfors är lika effektiva mot coronavirussjukdomen. Effekten mot en allvarlig sjukdom är nästan 100 procent, berättar Turpeinen.

För tillfället ges två olika vaccin i Helsingfors. AstraZenecas vaccin ges till 65–69-åringar. Pfizers vaccin kan användas vid vaccinering 16 år fyllda och äldre. Vaccinationen ges i två doser. Enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd ges vaccindoserna med 12 veckors mellanrum. Tidpunkt för den andra vaccinationen fås i samband med den första vaccinationen. Man kan inte välja vilket vaccin man får.

Läs mer om coronavaccinationerna på adressen coronavaccination.hel.fi.