Klienten och hälsovårdare pratar vid vaccinationsstället.

Den fjärde dosen av coronavirusvaccinet erbjuds personer i åldrarna 70–79, tidsbokningen är öppen

Den fjärde vaccindosen erbjuds nu alla 70–79-åringar i Helsingfors. För vaccinationen krävs tidsbokning Under de kommande veckorna öppnas tidsbokningen även för de 18–69-åringar som tillhör riskgrupper samt för 60–69-åringarna. Om detta publiceras separat information.

Helsingforsbor i åldrarna 70–79 år kan boka vaccinationstid från den 19 juli 2022 på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 09 310 46300 (mån.–fre. kl. 8–16).

Den fjärde vaccindosen fås när det gått minst tre månader efter den tredje dosen. För närvarande ges den fjärde vaccindosen inte till personer som redan har fått tre vaccindoser och som haft coronavirussjukdomen.

– På grund av semesterperioden och den besvärliga personalsituationen vaccinerar vi nya grupper stegvis. Vaccinationer ges så fort som tillgången till vaccinationspersonal tillåter, säger Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

Vaccinationsställen på Busholmen och i Malm

Du kan boka vaccinationstid vid vaccinationsställena på Busholmen och i Malm. Närmare information finns på hel.fi/vaccinationen.

Popup-vaccinationsställena i Citycenter, Östra centrum, Kampen och Tripla stängs onsdagen den 20 juli 2022. Vaccinatörerna flyttas till de egentliga vaccinationsställena.

Ta med dig ditt identitetsbevis till vaccination

Vaccinet fås genom att styrka sin identitet till exempel med ID- eller FPA-kortet. Som den fjärde vaccindosen ges Pfizers mRNA-vaccin. Mer information om vaccinet på THL:s webbplats. Vaccinationen är frivillig och gratis.