Fartygsterminal i hamnen.

Det görs fortfarande hälsogranskningar i hamnarna

Covid-intygen granskas fortfarande slumpmässigt i Helsingfors turisthamnar. Detta kommer att fortsätta tillsvidare. En resenär med bristfälligt intyg styrs till provtagningen.

Det krävs fortfarande att de som kommer till Helsingfors med båt har ett intyg över ett vaccinationsschema godkänt i Finland, intyg över genomgången covid-19-sjukdom inom sex månader eller negativt resultat från provtagning för covid-19 högst 72 timmar före avresa.

Inget intyg krävs inte av barn födda 2007 eller senare eller av personer som arbetar inom transport- och logistikbranschen.

”Vi önskar att resenärerna har tålamod med hälsogranskningarna i samband med båtresorna. Vi gör vårt bästa för att stickproven ska kunna göras så smidigt som möjligt. Vi vill inte orsaka långa väntetider för resenärerna som kommer till Helsingfors, kommenterar Leena Turpeinen direktör för hälsovårds- och missbrukartjänsterna.

Vem ska testa för covid-19 inom 72 timmar efter ankomsten?

Den vars vaccinationsschema inte är komplett eller har ett negativt provtagningsresultat (inom 72 timmar) eller den som anlänt till landet utan intyg, uppmanas att låta testa sig tidigast 72 timmar och senast 120 timmar efter ankomsten till landet. Det är en straffbar handling att försumma provtagningen.

Av vem krävs två provtagningar för covid-19?

Den som ska stanna i Finland och inte har ett intyg över vaccinationer mot covid-19 som är godtagbart i Finland, saknar intyg över ett negativt resultat i från provtagning inom 72 timmar eller intyg över en genomgången covid-19-sjukdom för mindre än sex månader sedan, ska omedelbart låta testa sig, senast inom 24 timmar efter ankomsten. Detta gäller inte kryssningsresenärer som lämnar Finland inom 24 timmar.

Dessutom bör man låta testa sig för covid-19 en andra gång efter 72 timmar, dock högst efter 120 timmar efter ankomsten till landet.

Provtagningen är obligatorisk med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar och det är straffbart att låta bli provtagningen. Detta gäller även finländska medborgare.

Du kan boka tid

  • i Finentry-tjänsten på finentry.fi
  • i hemkommunens tjänst enligt anvisningar
  • för helsingforsare
    • omaolo.fi (endast om du har symtom) eller
    • per telefon 09 310 10024, dagligen 8 - 8).