Äldre man blir vaccinerad.

Fjärde dos av coronavaccin erbjuds nu till äldre med nedsatt hälsa och funktionsförmåga

En fjärde dos av coronavaccinet erbjuds nu till Helsingforsbor som har fyllt 65 år och som behöver hjälp av en annan person för att klara av vardagen.

Vaccinet ges utan tidsbokning på vaccinationsställen. Vaccinationsställena och deras öppettider finns på hel.fi/vaccinationen. Du kan i slutet på veckan även boka tid för vaccination på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 09 310 46300 (vardagar 8–16).

Den fjärde dosen kan ges minst tre månader efter den tredje dosen.

"Den fjärde dosen är ett boostervaccin med vilket man förbättrar särskilt multisjukas och sköra äldre personers skydd mot coronavirussjukdomen", säger chefsläkare Timo Lukkarinen.

Den som haft covid-19 behöver för närvarande inte en fjärde dos

För närvarande ges en fjärde vaccindos inte till äldre som redan har fått tre vaccindoser och haft coronavirussjukdomen.

Vaccin ges med identitetsbevis

Vaccinet fås genom att bekräfta sin identitet till exempel med ID- eller FPA-kort. Som den fjärde vaccindosen ges Pfizers mRNA-vaccin. Mer information om vaccinet på THL:s webbplats. Vaccinationen är frivillig och gratis.

Mer information

Bild: Virpi Velin