Förändringar i tjänster för personer med utvecklingsstörning

Munhälsovårdstjänsterna och polikliniken för personer med utvecklingsstörning upphörde vid Rinnehemmet i Esbo 1.7.2019. I fortsättningen får klienten samma tjänster från sin egen kommun.

Vid Rinnehemmets poliklinik för personer med utvecklingsstörning har under de senaste åren ungefär 150 Helsingforsbor som bor i eller utanför Helsingfors varit på observation. Tjänster i anknytning till utvecklingsstörningar för dessa personer flyttar nu till Helsingfors poliklinik för personer med utvecklingsstörning. Munhälsovårdstjänster samt hjälpmedelstjänster för medicinsk rehabilitering flyttas till den ort som patienten valt för primärvårdens tjänster.

För klienter inom Rinnehemmets anstaltsvård och klienter med undersöknings- och rehabiliteringsperioder har Rinnehemmet fortfarande tillgång till en läkare, psykolog, ergo- och fysioterapeut samt en kommunikationshandledare.

Helsingforsbornas tjänster för personer med utvecklingsstörning minskas eller försvagas inte, utan tjänsterna arrangeras av staden istället.

För framtida besök vid polikliniken för personer med utvecklingsstörning ber vi er kontakta polikliniken ungefär två månader före det önskade besöket, för att göra det möjligt att bedöma behovet och arrangera besöket.

Kontaktuppgifter till Helsingfors poliklinik för personer med utvecklingsstörning finns på adressen: 
www.hel.fi/vammaiset/sv

Mer information om Rinnehemmet finns på adressen www.rinnekoti.fi (på finska).