Man sitter vid bordet.

Helsingfors bjuder en daglig varm måltid till de bostadslösa – matutdelningen fortsätter fram till slutet av maj 2022

Helsingfors stad bjuder de bostadslösa möjlighet till en daglig varm måltid. Staden är beredd att servera över 600 måltider dagligen på nio ställen runtom i stan.

Matutdelningen fortsätter åtmistone fram till slutet av maj 2022.

Coronavirusepidemin har väckt oro för välbefinnandet av de bostadslösa stadsborna.

"Helsingfors hjälper de bostadslösa stadsborna genom att bjuda på en daglig varm måltid", berättar Mikko Tamminen, chefen för Helsingfors psykiatri- och missbrukartjänster.

Måltider serveras på sammanlagt nio ställen i stan. Man är beredd att servera över 600 måltider dagligen. Därtill kommer de ambulerande socialvårdsanställda att dela ut matsäckar när de möter på gatorna bostadslösa som är utan mat.
Maten tillverkas av stadens affärsverk Servicecentralen Helsingfors som levererar mat även till Helsingfors skolor, daghem och sjukhus. Matdistributionen förverkligas i samarbete med Helsingfors stads dagcentraler, Helsingfors diakonissanstalt, Sininauhasäätiö och Vailla vakinaista asuntoa ry.

"Världens bäst fungerande stad innebär också omsorg om de svagaste. Vi vet hurdan betydelse en daglig varm måltid har för oss alla. I samarbete mellan Helsingfors stad och organisationer fick vi på mycket kort tid ordnat en måltidstjänst som vi hoppas kommer att underlätta de bostadslösas situation", säger projektchefen Anne Koskinen från Servicecentralen Helsingfors.

Distributionsställen

 • Nödinkvartering, Enarevägen 8, öppet må–sö kl. 17–9.
  Matservering för dem som inkvarterar sig.
 • Dagcentral för papperslösa (Al Amal), Kastelholmsvägen 2, öppet må-to kl. 10–16 och fr kl. 10–15.
  Matservering kl. 12-16.
 • Hirundo dagcenter, Enarevägen 8, öppet må–fr kl. 8.30–16.
  Matservering kl. 8.30-16.
 • Vepa, Banmästargatan 6, öppet må kl. 10–15,  ti–fr kl 9–15.
  Matservering kl. 11–14.
 • Kalkkers, Banmästargatan 6, öppet må-sö kl. 22–06 .
 • Symppis i Gårdsbacka, Gungbrädsgränden 4, öppet må-on och fr kl. 9–15, to kl. 9–16.
  Matservering kl. 9.15-15.
 • Symppis i Östra centrum, Åbohusvägen 14 A, öppet må–fr kl. 9–15.
  Matservering kl. 9.15-15.
 • Dagcentret Illusia, Mäkelägatan 50 B, öppet må-sö kl. 9-15.
  Matservering kl. 11-15.
 • Nuoli - mötes- och stödpunkt för unga, Mäkelägatan 50, öppet må-fr kl. 9-15.

Nyheten har uppdaterats 13.4.2022: Måltidsutdelningen fortsätter till slutet av maj 2022.
Nyheten har uppdaterats 11.2.2021: Måltidsutdelningen fortsätter till slutet av maj 2021.
Nyheten har uppdaterats 16.2.2021: Distributionsställens adress och öppettider.