Vaccinerare pratar med en person som ska vaccineras.

Helsingfors börjar ge den tredje dosen av coronavaccinet till personer som fått den första och andra dosen inom en period som är kortare än sex veckor

Helsingfors börjar ge den tredje dosen av coronavaccinet till personer som har fått den första och andra dosen av vaccinet inom en period som är kortare än sex veckor för minst sex månader sedan.

Till gruppen som vaccineras nu hör personer som fyllt 85 år eller är äldre än det. Vacciner erbjuds vid vaccinationspunkterna och omsorgshemmen. Tredje dosen ges nu också till personer med kraftig immunbrist.

Den tredje dosen ges utan tidsbeställning vid vaccinationspunkterna i Helsingfors. Centraliserade vaccinationspunkter och popup-vaccinationspunkter samt deras öppethållningstider finns på hel.fi/vaccinationen. Vid behov kan man även boka tid till vaccination på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon 09 310 46300 (vardagar kl. 8-16).

Äldre Helsingforsbor får ett sms om det tredje vaccinet. Meddelandet skickas under nästa vecka.

Boende på omsorgshem vaccineras i omsorgshemmen. Vi ber tillstånd till att ge den tredje dosen antingen av klienten eller en anhörig. De får uppgifter om vaccinet från det egna omsorgshemmet.

Man kan få den tredje dosen när det har gått minst sex månader från den andra dosen. För närvarande ges den tredje dosen inte om personen har blivit smittad av coronaviruset och fått två vaccindoser.

Med den tredje dosen förstärks och förlängs skyddet av de två första doserna hos personer som har fått vaccinerna för en lång tid sedan och med en intervall som är kortare än sex veckor.

Coronavirusvaccinets skydd mot smitta och en lindrigare coronavirussjukdom minskar snabbare om intervallen mellan doserna är kort. Skyddet mot den allvarliga formen av smittan hålls fortfarande på en rimligt bra nivå.

Den tredje dosen ges i första hand med samma preparat som den andra dosen. Vid behov kan den tredje dosen också vara ett annat preparat. Av mRNA-vaccinerna är både Modernas och Pfizers vacciner tillgängliga.

Den tredje coronavaccindosen ges ännu inte åt personer som har fått de två första doserna med en intervall på över sex veckor. Vaccinationsintervallen kontrolleras vid vaccinationspunkten.

Coronavaccinet är avgiftsfritt och frivilligt.

Ytterligare information

Coronavaccination för Helsingforsbor - coronavaccination.hel.fi
Vaccinationspunkter och popup-vaccinationspunkter

Bild: Virpi Velin

Nyheten har uppdaterats 30.9. Det är nu möjligt att boka tid till tredje vaccinationen.