En äldre person tittar på ett program på en pekplatta.

Helsingfors erbjuder rehabilitering för de äldre via televisionen

Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors är med i piloten Koti TV. Under piloten erbjuds särskilt äldre personer i Helsingfors distansrehabilitering i form av motion, minnesrehabilitering och undervisande program vardagar kl. 11–13. TV-kanalen är avgiftsfri och syftet med den är att stöda seniorernas välmående.

I antennhushåll syns Koti TV på kanalplats 33. Koti TV-sändningarna är också tillgängliga som direktsändning på nätet på www.kotitv.fi. I DNA:s kabelhushåll kan man se sändningarna på kanalplats 66.

– Coronaviruset har tvingat oss att bl.a. stänga våra servicecentraler. Vi vill trots allt erbjuda de äldre meningsfull sysselsättning på dagarna och stöda deras välmående. Därför deltog vi i piloten, berättar serviceområdeschef Helena Venetvaara.

Kanalens program utnyttjas om möjligt åtminstone inom hemvården och i seniorcenter och servicehus. Kanalens program kompletterar utbudet av distanstjänster, som har blivit allt fler under coronatiden.

– Vi erbjuder redan nu t.ex. många olika typer av distansrehabilitering och kulturverksamhet. Den här piloten är ett nytt tillägg till vårt serviceutbud, fortsätter Venetvaara.

– Det lönar sig att berätta om tjänsten till äldre vänner och anhöriga. TV-kanalen kan ge en trevlig rytm till vardagarna, berättar Venetvaara.

Koti TV:s program är planerade och producerade tillsammans med experter inom rehabilitering av seniorer och distansinlärning. Man har i övningarna beaktat de olika nivåerna av seniorernas funktionsförmåga. Morgonens första program fokuserar på motions- och minnesrehabilitering. På eftermiddagarna erbjuds kultur och undervisning inom olika teman, som historia och språk.

Svenskspråkiga sändningar skickas på måndagar och fredagar kl. 10–11.

Piloten Koti TV fortsätter till juni 2021. Fortsättningen bedöms på våren utifrån erfarenheterna.

Var hittar man kanalen för rehabiliteringsprogrammet?

Koti TV hittas i antennhushåll på kanalplats 33 och i DNA:s kabelhushåll på kanalplats 66. De flesta televisionerna söker fram kanalerna automatiskt så att man själv inte behöver göra något. En del televisioner eller digitalboxar kan kräva att man ställer in kanalerna på nytt. Man kan ställa in kanalerna manuellt eller låta mottagaren göra det automatiskt.

Instruktioner för att söka kanalerna finns på Digitas webbplats www.digita.fi/kanavahaku (på finska). Man får också råd för att ställa in kanalerna från Digitas avgiftsbelagda info mån–fre kl. 8–16, tfn  020 411 7676 och per e-post info@digita.fi. Från en trådtelefon kostar samtalet till Digita Info kostar 8,35 cent per samtal och 6 cent per minut. Från en mobiltelefon kostar samtalet 8,35 cent per samtal och 17,17 cent per minut. Det kostar att köa till tjänsten.

Man kan också fråga råd från Koti TV:s egna  rådgivningsnummer som står till tjänst vardagar kl. 10–12 på 050 551 4066. Priset på samtalet beror på hurdant avtal man har på det egna abonnemanget.

Bild: Katja Tähjä