En ung man med munskydd och håller ett tryggt avstånd tittar på kvällsprogrammet under ett utomhusevenemang.

Helsingfors försnabbar på smittspårningen tillsammans med ungdomarna

För närvarande konstateras ca 80 smittor per dag och det finns fördröjning i smittspårningen. Vi vill nu snabba på smittspårningen tillsammans med ungdomarna och förebygga fortsatta smittor.

Av smittorna har över hälften fåtts på restauranger och barer samt övriga fritidskontakter i Finland.

Vi kontaktar de smittade inom 1–2 dygn. Vi ber att de skickar till oss en nätblankett med uppgifter om personer som de har varit i kontakt med under den senaste tiden och som eventuellt kan ha exponerats för coronaviruset. Det är ytterst viktigt att lämna in blanketten utan fördröjning.

”Vi vill nå de exponerade snabbt även om smittspårningen är överbelastad. Därför ber vi att ungdomar som har blivit smittade i fortsättningen själv meddelar sina närmaste och vänner om eventuell exponering. Detta kan snabba på smittspårningen med flera dagar”, konstaterar Timo Lukkarinen, chefsläkaren för hälsostationerna.

”Vi önskar också att de smittade ber de eventuellt exponerade att undvika kontakter och söka sig till test inom 4–5 dygn från träffen även om de inte uppvisar symtom, eller genast om de har symtom som tyder på coronaviruset.”

”Ungdomarna når de eventuellt exponerade snabbt och smidigt via sina egna kanaler. Därför lönar det sig för oss att göra det här tillsammans. Unga har redan gjort det här fint”, fortsätter Lukkarinen.

Smittspårarna är senare i kontakt med de exponerade och ger dem karantäninstruktioner. Kontakten sker vanligen per sms och man ska svara på meddelandet snarast möjligt. Om man inte svarar på meddelandet ringer smittspåren upp personen.
Även om man inte uppvisar symtom kan man smidigt beställa tid till provtagningen på omaolo.fi eller genom att ringa coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (dagligen 8–18). Det finns gott om tider.

I Helsingfors vaccineras för närvarande 12–15-åringar som tillhör en riskgrupp samt personer som är 16 år gamla eller äldre. Två vacciner skyddar bra mot coronaviruset. Man kan beställa vaccinationstid på nätet på coronavaccinbokning.fi. eller genom att ringa, tfn 09 310 46300 (var-dagar kl. 8–18).

Illustration: Unsplash / Jake Schumacher