Anställda vid en dator. Illustration.

Helsingfors handikapptjänster tar i bruk Apotti-systemet

Det andra ibruktagandet av klient- och patientdatasystemet Apotti inom Helsingfors social- och hälsovårdstjänster sker lördagen den 29 maj, då 800 anställda inom handikapptjänsterna börjar använda det nya systemet. Polikliniken för personer med utvecklingsstörning övergick till Apotti-systemet redan i april.

I och med det nya systemet tas de gamla datasystemen ur bruk. Förändringen är betydande, och klienter kan märka av den till exempel genom att tjänsterna tillfälligt är långsammare. Fördelarna som systemet medför börjar synas efter ibruktagandet.

”Förberedelserna inför ibruktagandet har varit en betydande ansträngning för handikapptjänsternas personal – mitt ödmjukaste tack till dem! Efter lärdomarna från ibruktagandet av Apotti på polikliniken för personer med utvecklingsstörning kan jag konstatera att med goda förberedelser kommer vi snabbt att bli vana vid systemet. Vi hoppas ändå att våra klienter och samarbetspartner ska ha förståelse för långsamheten som kan förekomma i början. Vi har förberett oss på utmaningar och ser fram emot förbättringarna som systemet kommer att medföra i vårt dagliga arbete”, säger Katja Raita, chef för handikapparbetet.

Det tredje och sista ibruktagandet sker i november, då Apotti-systemet börjar användas inom socialtjänsterna för personer i arbetsför ålder, barnskyddet och socialtjänsterna för barnfamiljer. Efter november 2021 använder hela social- och hälsovårdssektorn ett gemensamt klient- och patientdatasystem.

Klientportalen Maisa används redan av fler än 100 000 Helsingforsbor

I och med ibruktagandet av Apotti har kanalen för e-tjänster Maisa öppnats för klienterna. Maisa, som fungerar på mobilapparater och i webbläsaren, används redan av fler än 100 000 Helsingforsbor. I Maisa kan man titta på och komplettera sina social- och hälsovårdsuppgifter, kontrollera undersöknings- och laboratorieresultat, ta kontakt med yrkespersoner inom social- och hälsovården via meddelandetjänsten, boka eller annullera mottagningstider, begära förnyelse av recept samt ge en utvald person tillstånd att uträtta ärenden för en annan person.


Ytterligare information om klientportalen Maisa