Hälsovårdare och vaccineras vid vaccinationspunkten efter vaccination.

Helsingfors övergår till att vaccinera äldre

Helsingfors har fortsatt med vaccinationerna utan dröjsmål i takt med att man fått in doser av vaccinet. Förra veckan gavs cirka 4 000 vaccin i Helsingfors. Den här veckan kommer man att fortsätta vaccinera anställda inom hälsovården och omsorgstjänsterna som arbetar med corona samt hemvårdens och hemsjukhusets personal.

Den här veckan kommer Helsingfors att få cirka 4 000 vaccin. Cirka hälften av dessa används för boostervaccination.

Den här veckan inleds boostervaccinationen av äldre omsorgsklienter som bor på vårdhem. Vaccinationstäckningen för omsorgstjänsternas boende överskred 95 procent, Hemvårdens vaccinationer kommer också att börja den här veckan med de äldsta klienterna. Klienterna kommer att få mer information om vaccinationerna av hemvårdens personal.

Vaccination av äldre inleds

Som det ser ut nu kommer vaccinationen av äldre att inledas med personer som fyller 85 år i år (1936 födda) eller äldre Helsingforsbor under första veckan i februari.

Man kan beställa tid till vaccination på adressen koronarokotus.hel.fi eller genom att ringa tidsbeställningen. Tidsbeställningen öppnas senare den här veckan. Vi kommer att informera om det separat

En åldersgrupp i taget bjuds in till vaccination

En åldersgrupp i taget bjuds in till vaccination. Efter 85 år fyllda bjuds 80–84-åringarna in. Det uppskattas att de kan vaccineras senare i februari. Tidpunkten för varje åldersgrupps vaccination påverkas av hur snabbt och i vilka mängder vaccindoser anländer. Tillsammans med varje åldersgrupp bjuds också alltid deras officiella närståendevårdare att vaccinera sig.

Kommunikationen om vaccinationen av äldre kommer att vara omfattande. Alla 70-åringar och äldre kommer att skickas ett meddelande hem om vaccinet.

Ytterligare information på koronarokotus.hel.fi.

Bild: Helsingfors stads Social- och hälsovård