Ansiktsmask.

Helsingfors servicecentraler är stängda från och med 28.12

Helsingfors stänger sina servicecentraler från och med tisdagen 28.12.2021 eftersom coronaepidemin har förvärrats. Servicecentralerna är stängda åtminstone fram till 10.1.2022. Servicecentralernas klientnummer står till tjänst normalt.

”Våra klienters hälsa är vår prioritet. Eftersom coronasituationen i Helsingfors och Finland har snabbt blivit sämre är vi tvungna att tillfälligt fatta det här beslutet och stänga servicentralerna”, säger Soili Partanen, stf. chef för sjukhus-, rehabiliterings- och bedömningsverksamheten för omsorgstjänster.

”När coronasituationen tillåter öppnar vi tjänsterna på ett tryggt sätt med beaktande av corona. Vi meddelar klienterna genast när vi vet om tjänsterna kan öppnas eller om de hålls stängda en längre tid”, fortsätter Partanen.

Servicecentralerna är öppna mötesplatser för pensionärer och arbetslösa.

Seniorinfo hjälper och ger råd

På webbplatsen för Seniorinfo har samlats information om tjänster. Seniorinfo erbjuder också guidning och servicerådgivning.

Webbplatsen hittas på hel.fi/seniorit/sv. Du kan också kontakta Seniorinfo per telefon från måndag till fredag kl. 9–15, tfn 09 310 44556.

Bild: Antti Honkala