Anna-Maija Lehto var bland de första som vaccinerades.

Helsingfors stad påbörjade coronavaccineringar

Coronavaccinationerna inleddes idag med vaccinering av yrkesfolk inom Helsingfors stads hälsovård. Över 200 av de anställda inom hälsovården bokade tid till den första coronavaccinationsdagen.

Under mellandagarna vaccineras bland annat personal på Dals och Malms coronahälsovårdsstationer och Helsingfors sjukhus coronaavdelningar samt inom prehospitala akutsjukvården på Helsingfors räddningsverk.

Vaccinationerna fortsätter i den utsträckning man får tillgång till vaccin. Denna vecka vaccineras 200–300 personer inom social- och hälsovården dagligen, och är de första som vaccineras enligt de nationella linjedragningarna.

”Det är fint att de väntade coronavaccineringarna har kommit igång nu. Vi hoppas givetvis att alla som rekommenderas ta vaccin även tar det under våren”, säger Helsingfors direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster Leena Turpeinen.

”Vaccinationerna som planerats på kort tid har kommit igång bra. Sedan går det bra att fortsätta med vaccinationer för äldre och riskgrupper samt övriga helsingforsare nästa år”, fortsätter Turpeinen.

I nuläget uppskattar vi kunna påbörja vaccinationerna av äldre och personer som på grund av sjukdom är utsatta för coronavirussjukdomen i februari.

”Vi informerar helsingforsarna om vaccinationstidtabellerna och tidsbeställning när tidtabellerna klarnar i och med tillgången till vaccin”, säger Turpeinen.

Vi hoppas på återgång till en normal sjukhusvardag

Den första vaccinationsdagen var stämningen hoppfull och entusiastisk.

Anna-Maija Lehto var bland de första som vaccinerades. Hon arbetar på Dals sjukhus.

”Jag var inte rädd för corona i arbetet. Jag tog vaccinet genast när det var möjligt. Jag hoppas att epidemin vänder mot det bättre. Det skulle vara fint om vi redan i höst får uppleva en vanlig sjukhusvardag”, säger Lehto.

Vaccinationerna genomfördes av personal från Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor. En av dem var hälsovårdare Marketta Tiira.

”Det här har vi väntat på. Det känns bra och det är ett historiskt ögonblick. Det är fint att ligga i täten, fastän epidemin är en tråkig sak. Det är en unik företeelse för en yrkesperson”, beskriver Tiira.