Man som vaccineras och två vaccinerare vid Busholmens vaccinationspunkt.

Helsingforsborna har bokat rikligt med tider till influensavaccination

Ungefär 30 000 Helsingforsbor bokade tid till influensavaccination under den gångna veckan. Tidsbokningen öppnades måndagen den 25 oktober och vaccineringen pågår 1–26 november.

Influensavaccinationen är avgiftsfri för personer som tillhör riskgrupper samt deras närmaste krets. Riskgrupperna och definitionen av närmaste krets kan ses här.

Vaccinationen fås enbart efter tidsbokning. Snabbaste sättet att boka tid till vaccinationen är på adressen influensavaccination.hel.fi. Du kan också boka tid genom att ringa telefonnumret 09 310 46300 (vardagar kl. 8–16). 

Helsingforsborna har varit väldigt bra på att boka vaccinationstider under den gångna veckan. Tyvärr har den stora populariteten fått telefonbokningen att hopa sig och det har uppstått ungefär två dardagars dröjsmål i återuppringningen. Vi ringer dock tillbaka till alla. Om det bara är möjligt, så lönar det sig att boka vaccinationstid på nätet, vilket många också har gjort, berättar Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

I år är det särskilt viktigt att ta vaccinet, eftersom man kan få corona- och influensaviruset samtidigt. Flera infektioner samtidigt kan öka risken för att bli allvarligt sjuk. Man kan ta influensavaccinet samtidigt som man tar coronavaccinet. Man skall boka tid till vaccinationen så att vaccinationen går smidigt.

– Influensavaccinet skyddar mot influensa, dess allvarliga sjukdomsformer och följdsjukdomar. Precis som med coronavaccinet lönar det sig att ta vaccinet för att skydda sig själv och sina närstående. Influensavaccinationen fås på samma centraliserade vaccinationspunkter som coronavaccinationen, konstaterar Lukkarinen.

Om man vill kan man få influensavaccinationen och coronavaccinets tredje dos vid samma besök, förutsatt att det har gått sex månader sedan man fick den andra dosen av coronavaccinet och att man tillhör de grupper som nu får den tredje vaccindosen. Då räcker det att man bokar tid till influensavaccinationen. Man behöver alltså inte boka en egen tid för coronavaccinationen.

Influensa- och coronavaccinationer fås på Busholmens, Gamlas, Malms och Kvarnbäckens vaccinationspunkter måndag till torsdag klockan 8.15–18 och fredag klockan 8.15–16.

Mer information

Influensavaccination för Helsingforsbor 2021 – influensavaccination.hel.fi
Så här bokar du tid till influensavaccinationen på nätet

Bild: Virpi Velin