I fortsättningen görs efterkontrollerna för nyblivna mödrar huvudsakligen i Gräsviken

Från och med augusti centraliserar vi efterkontrollerna efter förlossningen till enheten för efterkontroll i Gräsviken. De kontroller som kräver läkarundersökning görs fortfarande vid klientens rådgivningsbyrå.

En yrkesperson bedömer vilken enhet som är lämplig för klientens efterkontroll

Enheten för efterkontroll väljs utifrån klientens särskilda behov. Klienten kan inte själv göra denna bedömning, utan bedömningen görs av en expert.

Om vi bedömer att klienten inte behöver läkarundersökning, bokar vi en tid för efterkontroll vid enheten för efterkontroll i Gräsviken. Om en läkarundersökning är motiverad hänvisar vi klienten till den rådgivningsbyrå som hen hör till.

Enheten för efterkontroll i Gräsviken har specialkunnande

Vid enheten för efterkontroll i Gräsviken jobbar hälsovårdare och barnmorskor som är specialiserade på efterkontroller. Våra skötare kan ge klienten särskilt stöd med återhämtningen efter förlossningen och främjande av hälsan.

Vid behov kan våra skötare som gör efterkontrollerna konsultera läkaren vid klientens rådgivningsbyrå, exempelvis om frågor kring läkemedel. Läkaren kan senare fortsätta samtalet med klienten i Maisa eller per telefon.

Adressen till enheten för efterkontroll i Gräsviken är Östersjögatan 5 A, våning 2. Enheten för efterkontroll är en del av verksamheten vid Kampens nya familjecenter.

Bild: Virpi Velin