Tandskötare, patient och tandläkare.

Indexhöjningar för klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänster från början av april

De jämnstora klientavgifterna inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors kommer att höjas något den 1 april. Klientavgifterna justeras vartannat år. Det kommer inte att ske några ändringar i inkomstrelaterade klientavgifter.

De jämnstora klientavgifterna inom hälsovårdstjänsterna höjs med 1,36 procent. Till exempel priset för att besöka tandläkare höjs med 10 cent och är framöver 10,50 euro. Besök hos läkare på hälsostationer kommer även i fortsättningen att vara avgiftsfria. Inom hälsovårdstjänster justeras klientavgifterna med folkpensionsindex i enlighet med förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

De jämnstora klientavgifterna inom socialtjänsterna höjs med 2,8 procent. Till exempel priset för kortvarig familjevård höjs med 80 cent och är framöver 30,50 euro. Jämnstora klientavgifter inom socialtjänsterna justeras med prisindexet för offentliga utgifter.

Ändringarna leder inte till åtgärder för klienterna

Indexjusteringarna som träder i kraft i början av april höjer inte inkomstrelaterade klientavgifter eller deras inkomstgränser eller disponibla medel. Inkomstgränserna för inkomstrelaterade avgifter och disponibla medel höjdes i början av året. Det kommer inte heller att ske några förändringar i avgiftstaket, som steg i början av året.

Mer om klientavgifter

Frågor om klientavgifter kan ställas på sote.asiakasmaksut@hel.fi

Bild: Helsingfors stad / Virpi Velin