Texten Influensavaccination för Helsingforsbor den 25-29 november 2019 på ett pinkt botten samt en blå bobba som flyger

Influensavaccinationerna för Helsingforsbor inleds den 25 november

Helsingforsbor som hör till riskgrupper får en avgiftsfri vaccination den 25–29 november från måndag till torsdag kl. 8.30–18.00 och fredag kl. 8.30–15.00 utan tidsbeställning.

Vaccinationer ges på Gustafsgårds i Åggelby, på Silvervägens servicehus i Norra Haga, i Motionskvarnen i Kvarnbäcken och i Tölö sporthall.

Influensavaccinationen är avgiftsfri för

  • Personer som på grund av en sjukdom hör till en riskgrupp
  • Personer som fyllt 65 år
  • Personer som rycker i beväringstjänst och frivillig militärtjänst
  • Människor i den närmaste kretsen av personer som löper risk att insjukna i svår influensa

På rådgivningsbyråer vaccineras gravida kvinnor och barn i åldern 6 mån. till 6 år i samband med rådgivningsbesöket.

Vid de  öppna rådgivningsbyråerna vaccineras rådgivningsbyråns kunder utan tidsbokning vardagar 25.11-5.12.

Rådgivningsbyråmottagningarnas öppettider och adresser

Vaccinationer till övriga grupper

Skolelever får influensavaccinet antingen vid vaccinationsenheter eller i skolhälsovården. Föräldrarna ska boka vaccinationstid hos skolans hälsovårdare eller så kan eleven ta vaccinet vissa dagar på skolan. Skolhälsovårdaren informerar om skolans vaccinationsdagar.

Studeranden får vaccinet utan tidsbeställning måndagar och tisdagar på adressen Mechelingatan 46 eller under andra överenskomna dagar vid läroanstaltens studerandehälsovård som informerar noggrannare om vaccinationerna.

Helsingfors stadssjukhusets vårdavdelningar, mångsidiga servicecentraler, vårdanstalter för rehabilitering och personer med utvecklingsstörning samt hemvården vaccinerar sina egna klienter. 

Om du är förhindrad att komma till vaccinationsenheten kan du boka tid till din egen hälsostation efter vaccinationsveckan.

Ytterligare information på influenssarokotus.hel.fi och hälsorådgivningen tfn 09 310 10023 (24 h).

Nyheten har uppdaterats 22.11 kl. 12.55. Information angående gamla vaccinationsplatser och -tider för THL:s undersökningsvaccin har tagits bort.