Människor som går på en regnig kväll.

Influensavaccineringarna inleds i Helsingfors i början av november

Influensavaccineringarna inleds i Helsingfors 1.11 och de centraliseras till de nuvarande coronavaccinationspunkterna. Man ska boka tid för vaccineringen och tidsbokningen öppnas i slutet av oktober. Vi meddelar separat om den exakta tidpunkten.

Riskgrupperna för influensavaccinerna är samma som tidigare. Vaccinerna är avgiftsfria för:

  • gravida personer
  • barn (6 mån.–6 år)
  • de som på grund av sjukdom hör till riskgrupper
  • anställda inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen
  • personer som fyllt 65 år eller är äldre än det
  • män som rycker in i beväringstjänst och kvinnor som rycker in i frivillig militärtjänst.

Vi meddelar senare om vaccineringarna av den närmaste kretsen av de som tillhör en riskgrupp.

Man kan inte beställa tid till influensavaccinet vid hälsostationerna. Ytterligare information om influensavaccinerna uppdateras på webbplatsen influenssarokotus.hel.fi/sv/.

Bild: Helsingfors stads materialbank / Antti Pulkkinen