Vaccinerare vaccinerar kvinna vid vaccinationspunkt.

Influensavaccineringen av Helsingforsbor fortsätter vid vaccinationspunkterna i december

På grund av stor efterfrågan fortsätter influensavaccineringen av personer som tillhör riskgrupper samt deras närmaste krets på vaccinationspunkterna under hela december. Vaccinationen fås enbart efter tidsbokning. Snabbaste sättet att boka tid till vaccinationen är på adressen influensavaccination.hel.fi. Du kan också boka tid per telefon på 09 310 46300 (vardagar kl. 8–16).

Influensavaccineringen inleddes den 1 november på vaccinationspunkterna på Busholmen samt i Malm, Gamlas och Kvarnbäcken. Från och med den 29 november kan man vaccineras kl. 8.15–16 på måndag, onsdag och fredag samt kl. 8.15–18 på tisdag och torsdag. Kom punktligt till vaccinationen. Vaccinationspunkterna har inga separata väntsalar.

– Det är fint att se att många vill ha influensavaccin. Man kan drabbas av influensa- och coronaviruset samtidigt och detta ökar risken för att bli allvarligt sjuk. Därför är det mycket viktigt att vaccinera sig. Man kan ta influensa- och coronavaccinet samtidigt, ifall boostervaccinet är aktuellt, berättar Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

Du kan få tredje dosen av coronavaccinet samtidigt som influensavaccinet, om det har gått minst sex månader sedan du fick den andra dosen och du tillhör en av de grupper som nu vaccineras med den tredje dosen. Då behöver du inte boka en egen tid för coronavaccinet, utan det räcker med en tid för influensavaccinet.

– Vi fortsätter att erbjuda influenssavaccin åt Helsingforsbor vid de bekanta coronavaccinationspunkterna. Vårdskulden och vården av infektionspatienter belastar hälsostationerna väldigt mycket just nu, så alla resurser används till detta. Därför vaccinerar vi inte vid hälsostationerna denna säsong, konstaterar Lukkarinen.

Tyvärr har efterfrågan av vaccin orsakat fördröjningar i telefontidsbokningen.

– Återuppringningen tar nu ungefär två vardagar. Vi beklagar detta. Alla kommer dock att ringas upp och erbjudas en vaccinationstid. Vi hoppas att man bokar tid elektroniskt, om man bara har möjlighet till detta, konstaterar Lukkarinen.

Influensavaccinationen är avgiftsfri för

  • gravida
  • barn under 7 år (från 6 månader till 6 år)
  • personer som på grund av sjukdom tillhör riskgrupper
  • personer som fyllt 65 år
  • personer som inleder sin värnplikt eller frivilliga militärtjänst
  • personal inom social- och hälsovård samt läkemedelsförsörjning, som deltar i direkt vård eller omsorg av patienter och klienter
  • den närmaste kretsen för personer som löper särskild risk att insjukna i svår influensa.

I den närmaste kretsen för personer som löper risk att insjukna i svår influensa ingår personer som bor i samma bostad som eller varje vecka ansikte mot ansikte har att göra med en person som löper särskild risk att insjukna i svår influensa. I den närmaste kretsen ingår också personer som bor i samma bostad som eller varje vecka ansikte mot ansikte har att göra med en person som löper risk att insjukna i svår influensa och som inte kan skyddas med influensavaccin.

Mer information

Influensavaccination för Helsingforsbor 2021 – influensavaccination.hel.fi

Bild: Virpi Velin