Hälsovårdare och person som vaccineras.

Intervallen mellan vaccindoserna för AstraZenecas vaccin kan förkortas till åtta veckor

65-åringar och äldre som getts den första dosen av AstraZenecas coronavirusvaccin kan förkorta intervallen mellan vaccindoserna. Intervallen kan förkortas från nuvarande tolv veckor till åtta veckor. Intervallen mellan AstraZenecas vaccindoser förkortas utifrån en rekommendation från Institutet för hälsa och välfärd.

Intervallen kan endast ändras per telefon. Om man vill förkorta intervallen ska man ringa tidsbeställningen för coronavaccin, tfn 09 310 46300.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att 65-åringar och äldre som getts AstraZenecas vaccin som första dos också ska ta AstraZenecas vaccin som boostervaccin.

Med Pfizers vaccin är intervallen mellan doserna fortfarande 12 veckor.

Läs mer: coronavaccination.hel.fi